RECRUITMENT

विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक या पदाकरीता जाहिरातqw
राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय गोंदिया जाहिरात नुसार पात्र अपात्र अर्जदारांची यादी qw
1. शिक्षण निर्देशक व व्यवसाहिक शिक्षण निर्देशक
2. लिपिक तथा लेखापाल (विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्तर)
3. लिपिक तथा लेखापाल (प्रकल्प कार्यालय)
जाहिरात - राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय गोंदिया
सरळसेवा तलाठी पदभरती परीक्षा २०१६ - अंतिम निवडयादी qw
सरळसेवा तलाठी पदभरती परीक्षा-२०१६ - कागदपत्र पडताळणी यादी
सरळसेवा तलाठी पदभरती परीक्षा-२०१६ परीक्षार्थीची बैठक क्रमांक निहाय प्राप्त गुणतालिका

 

या संकेतस्थळाविषयी | नियम आणि अटी | धोरण | साईट मँप | मदत | आमच्याशी संपर्क