बंद

कोविड -19 माहिती

आदेश व प्रसिद्धि-पत्रक

दिनांक शीर्षक क्‍लीक करा
08-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (681 KB)
07-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (693 KB)
06-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (681 KB)
05-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (798 KB)
04-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (716 KB)
03-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (729 KB)
02-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (712 KB)
01-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (782 KB)
30-11-2021 कोविड-१९ आदेश . पहा (1.39 MB)
30-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (747 KB)
29-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (730 KB)
28-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (692 KB)
27-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (729 KB)
24-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (671 KB)
22-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (659 KB)
21-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (616 KB)
20-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (617 KB)
19-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (595 KB)
18-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (673 KB)
17-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (778 KB)
16-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (661 KB)
15-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (691 KB)
14-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (773 KB)
13-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (689 KB)
12-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (789 KB)
11-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (774 KB)
10-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (666 KB)
9-11-2021 ब्रेक द चैन – जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, खाजगी व औद्योगिक आस्थापनांमध्ये मास्कचा वापर अनिवार्य करणे आणि प्रतिबंधात्मक कोविड लसीकरण त्वरित पूर्ण करण्याबाबत. पहा (880 KB)
9-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (716 KB)
8-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (744 KB)
7-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (744 KB)
6-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (744 KB)
5-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (744 KB)
3-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (744 KB)
2-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (763 KB)
1-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (728 KB)
1-11-2021 आदेश – दिपावली सण साजरा करण्याबाबत मार्गदर्शक सुचना. पहा (989 KB)
31-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (715 KB)
30-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (771 KB)
29-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (636 KB)
28-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (762 KB)
27-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (752 KB)
26-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (797 KB)
25-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (689 KB)
24-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.02 MB)
23-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (758 KB)
22-10-2021 महाविद्यालये सुरु करण्याबाबत आदेश . पहा (743 KB)
22-10-2021 खाद्यपदार्थ विक्रि करणारी दुकाने रेस्टॉरंट हॉटेल व इतर आस्थापना सुरु करण्याबाबत आदेश. पहा (471 KB)
22-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (782 KB)
21-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (706 KB)
20-10-2021 बंदिस्त सभागृहे मोकड्या जागेत होणारे इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरु करणेबाबत आदेश . पहा (2.2 MB)
20-10-2021 जिल्ह्यातील जलतरण तलाव सुरु करण्याबाबत आदेश . पहा (2.6 MB)
20-10-2021 अम्युझमेंट पार्क व इंडसट्री सुरु करणेबाबत आदेश . पहा (2.0 MB)
20-10-2021 जिल्ह्यातील नाट्यगृहे सुरु करण्याबाबत आदेश . पहा (4.9 MB)
20-10-2021 जिल्ह्यातील चित्रपटगृहे सुरु करण्याबाबत आदेश . पहा (2.8 MB)
20-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (691 KB)
19-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (761 KB)
18-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (759 KB)
17-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (621 KB)
16-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (949 KB)
15-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.03 MB)
14-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा ( 794 KB)
13-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (795 KB)
12-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (852 KB)
12-10-2021 आदेश – कोविड केअर सेंटर अधिग्रहण मुक्त करनेबाबत. पहा (806 KB)
11-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (994 KB)
10-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (804 KB)
09-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (744 KB)
08-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (744 KB)
07-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (794 KB)
06-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (804 KB)
05-10-2021 सार्वजनिक नवरात्रौत्सव २०२१ बाबत मार्गदर्शक सूचना. पहा (627 KB)
05-10-2021 धार्मिक स्थळे खुली करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना. पहा (1.20 MB)
05-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (597 KB)
04-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (748 KB)
03-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (830 KB)
02-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (680 KB)
01-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (748 KB)
30-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (754 KB)
29-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (793 KB)
28-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (698 KB)
27-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (623 KB)
26-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (800 KB)
25-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.61 MB)
24-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.18 MB)
23-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (750 KB)
22-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (748 KB)
21-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (779 KB)
20-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (727 KB)
19-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (881 KB)
18-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (670 KB)
17-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (751 KB)
16-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (735 KB)
15-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (786 KB)
14-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (767 KB)
13-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (798 KB)
12-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (714 KB)
11-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (756 KB)
10-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (695 KB)
09-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (774 KB)
08-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (774 KB)
08-09-2021 गणेशोत्सव मार्गदर्शक सूचना – २०२१ पहा (754 KB)
07-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (652 KB)
06-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (768 KB)
05-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (695 KB)
04-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (767 KB)
03-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (745 KB)
02-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (734 KB)
01-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (776 KB)
31-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (745 KB)
30-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (788 KB)
29-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (740 KB)
28-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (573 KB)
27-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (635 KB)
26-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (626 KB)
25-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (685 KB)
24-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (789 KB)
23-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (763 KB)
22-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (721 KB)
21-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (643 KB)
20-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (708 KB)
19-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (639 KB)
18-08-2021 आदेश – ब्रेक द चैन – सुधारित मार्गदर्शक सुचना. पहा (399 KB)
18-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (739 KB)
17-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (711 KB)
16-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (643 KB)
15-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (713 KB)
14-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (713 KB)
13-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (747 KB)
12-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (746 KB)
11-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (677 KB)
10-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (734 KB)
9-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (700 KB)
8-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (644 KB)
7-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (674 KB)
6-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (691 KB)
5-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (677 KB)
4-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (719 KB)
3-08-2021 आदेश – ब्रेक द चैन-दुकानाच्या वेळेबाबत सुधारित मार्गदर्शक सुचना. पहा (693 KB)
3-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (697 KB)
2-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (697 KB)
01-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (970 KB)
31-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.03 MB)
29-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (709 KB)
28-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (708 KB)
27-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (654 KB)
26-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (762 KB)
25-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (719 KB)
24-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (662 KB)
23-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.24 MB)
22-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.54 MB)
21-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (620 KB)
20-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1081 KB)
19-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (671 KB)
18-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (641 KB)
17-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (779 KB)
16-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (623 KB)
15-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (686 KB)
14-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (832 KB)
13-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (742 KB)
12-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.08 MB)
11-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (750 KB)
10-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (760 KB)
09-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (669 KB)
08-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (740 KB)
07-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (705 KB)
06-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (768 KB)
05-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.32 MB)
04-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (653 KB)
03-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (743 KB)
02-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (736 KB)
01-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.23 MB)
30-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (700 KB)
29-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (900 KB)
28-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.31 MB)
27-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (769 KB)
26-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.35 MB)
25-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (767 KB)
24-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (745 KB)
23-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (656 KB)
22-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (824 KB)
21-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (823 KB)
20-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1388 KB)
19-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (797 KB)
18-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (776 KB)
17-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (819 KB)
15-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (786 KB)
14-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (779 KB)
13-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.01 MB)
12-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (749 KB)
11-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (820 KB)
10-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (758 KB)
09-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (832 KB)
08-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (829 KB)
07-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (750 KB)
06-06-2021 आदेश – कोविड-साखळी तोडा (ब्रेक द चेन ) बाबद. पहा (1085 KB)
06-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (831 KB)
05-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (850 KB)
04-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (843 KB)
03-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1012 KB)
02-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (750 KB)
01-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (818 KB)
01-06-2021 आदेश – लॉकडाऊन कालावधी दिनांक 01/06/2021 ते 15/06/2021 पर्यंत वाढ करणे (सुधारित आदेश). पहा (843 KB)
31-05-2021 आदेश – लॉकडाऊन कालावधी दिनांक 01/06/2021 ते 15/06/2021 पर्यंत वाढ करणे. पहा (2.20 MB)
31-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (806 KB)
30-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (772 KB)
29-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.10 MB)
28-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (798 KB)
27-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (743 KB)
26-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.04 MB)
25-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (760 KB)
24-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.03 MB)
23-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.05 MB)
22-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.12 MB)
21-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (758 KB)
20-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.06 MB)
19-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (679 KB)
18-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.00 MB)
17-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.03 MB)
16-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.40 MB)
15-05-2021 लॉकडाऊन कालावधी दिनांक १५.०५.२०२१ ते ०१.०६.२०२१ पर्यंत वाढ करणे. पहा (260 KB)
15-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.33 MB)
14-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.56 MB)
13-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.34 MB)
12-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.50 MB)
11-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.97 MB)
10-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.27 MB)
09-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.44 MB)
08-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.28 MB)
07-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.32 MB)
06-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.30 MB)
05-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.23 MB)
04-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.33 MB)
03-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.52 MB)
02-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.48 MB)
01-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (4.17 MB)
30-04-2021 जिल्ह्यातील लॉकडाऊन बाबत आदेश . पहा (1.48 MB)
30-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.55 MB)
29-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (4.51 MB)
28-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (4.74 MB)
27-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (4.21 MB)
26-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (4.34 MB)
25-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (4.54 MB)
24-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (4.81 MB)
23-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (4.02 MB)
22-04-2021 आदेश – ब्रेक द चैन. पहा ( 2.31MB)
22-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.61 MB)
21-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (4.77 MB)
20-04-2021 आदेश – संचारबंदी दरम्यान दुकानाच्या वेळेबाबत सुधारित आदेश (सकाळी 07:00 ते 11:00). पहा (1.35 MB)
20-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (4.32 MB)
20-04-2021 आदेश – बँकांचे वेळेबाबत आदेश. पहा (545 KB)
19-04-2021 आदेश – संचारबंदी दरम्यान दुकानाच्या वेळेबाबत सुधारित आदेश. पहा (1.40 MB)
19-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (4.32 MB)
18-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.49 MB)
17-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.70 MB)
16-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.57 MB)
15-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.12 MB)
14-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.46 MB)
13-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.31 MB)
12-04-2021 आदेश – गुढीपाडवा सण साजरा करण्याबाबत मार्गदर्शक सुचना. पहा (1.37 MB)
12-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.05 MB)
12-04-2021 आदेश – कोविड -19 रुग्णांना आरोग्य सेवा पुरविण्याबाबत (आयुष क्रिटीकल केअर रुग्णालय गोंदिया). पहा (3.13 MB)
12-04-2021 आदेश – कोविड -19 रुग्णांना आरोग्य सेवा पुरविण्याबाबत (राधे क्रिष्णा रुग्णालय गोंदिया). पहा (605 KB)
12-04-2021 आदेश – कोविड -19 रुग्णांना आरोग्य सेवा पुरविण्याबाबत (गायत्री रुग्णालय गोंदिया). पहा (603 KB)
12-04-2021 आदेश – कोविड -19 रुग्णांना आरोग्य सेवा पुरविण्याबाबत ( दुबे रुग्णालय तिरोडा). पहा (3.07 MB)
12-04-2021 आदेश – कोविड-19 रुग्णांना आरोग्य सेवा पुरविण्याबाबत (धुर्वे रुग्णालय तिरोडा). पहा (3.12 MB)
12-04-2021 आदेश – रेमडेसिव्हर इंजेक्शन बाबत. पहा (1.75 MB)
11-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.23 MB)
10-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.14 MB)
09-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.21 MB)
08-04-2021 नविन सी.सी.सी.अग्रसेन भवन गोंदिया सेवाभावि तत्ववार. पहा (1.66 MB)
08-04-2021 नविन सी.सी.सी. अर्जुनी, अर्जुनी मोरगाव, तिरोडा बाबत. पहा (2.25 MB)
08-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.78 MB)
07-04-2021 नविन सी.सी.सी.अधिग्रहण आदेश. पहा (2.16 MB)
07-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.50 MB)
06-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.72 MB)
05-04-2021 आदेश – संचारबंदी लागू करण्याबाबत दि. ०५/०४/२०२१ ते ३०/०४/२०२१ पर्यंत. पहा (7.19 MB)
05-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.78 MB)
04-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.73 MB)
03-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.76 MB)
02-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.65 MB)
01-04-2021 आदेश – जिल्ह्यातील लॉकडाऊन बाबत शुद्धिपत्रक. पहा (873 KB)
01-04-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.80 MB)
31-03-2021 आदेश – लॉकडाऊन कालावधी दिनांक १५-०४-२०२१ पर्यंत वाढविण्याबाबत. पहा (3.70 MB)
31-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.87 MB)
30-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.72 MB)
28-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.93 MB)
27-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.84 MB)
26-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.53 MB)
25-03-2021 आदेश – होळी सण साजरा करण्याबाबत मार्गदर्शक सुचना. पहा (663 KB)
25-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.75 MB)
24-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.80 MB)
23-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.73 MB)
22-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.66 MB)
21-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.01 MB)
20-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.70 MB)
19-03-2021 आदेश – दुकाने व मार्केट बंद करण्याबाबत. पहा (1.65 MB)
19-03-2021 आदेश – शाळा बंद करण्याबाबत इयत्ता 5 वी ते 9 वी व 11 वी. पहा (2.09 MB)
19-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.72 MB)
18-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.74 MB)
17-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.69 MB)
16-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.78 MB)
15-03-2021 आदेश – कोविड -१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्याकरिता आदेशाची अमलबजावणी करणेबाबत. पहा (2.22 MB)
15-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.89 MB)
14-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.87 MB)
13-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.40 MB)
12-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.49 MB)
11-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.66 MB)
10-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.93 MB)
09-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.25 MB)
08-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.38 MB)
07-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.27 MB)
06-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.51 MB)
05-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.7 MB)
04-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.4 MB)
03-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.5 MB)
02-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.81 MB)
02-03-2021 आदेश – जिल्ह्यात लॉकडाऊन कालावधी दिनांक ३१-०३-२०२१ पर्यंत वाढविण्याबाबत. पहा (1.50 MB)
01-03-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.01 MB)
28-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.54 MB)
27-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.47 MB)
26-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.40 MB)
25-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.80 MB)
24-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.90 MB)
23-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.93 MB)
22-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.59 MB)
21-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.88 MB)
20-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.84 MB)
19-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.38 MB)
18-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.33 MB)
17-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.94 MB)
16-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.15 MB)
15-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.27 MB)
14-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.76 MB)
13-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.38 MB)
12-02-2021 शाळा-महाविद्यालय १५ फेबुवारी २०२१ पासून सुरु करण्याबाबत. पहा (5.38 MB)
12-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.89 MB)
11-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.42 MB)
10-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.45 MB)
09-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.09 MB)
08-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.58 MB)
07-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.97 MB)
06-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.12 MB)
05-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.30 MB)
04-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.23 MB)
03-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.47 MB)
02-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.37 MB)
01-02-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.50 MB)
31-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.00 MB)
30-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.55 MB)
30-01-2021 सुधारित आदेश – मास्क दंड रुपये 100/- बाबत. पहा (1. 06 MB)
29-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.81 MB)
28-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.78 MB)
27-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.64 MB)
26-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.89 MB)
25-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.56 MB)
24-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.64 MB)
23-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (5.75 MB)
22-01-2021 जिल्याहातील सर्व व्यवस्थापनांतर्गत येत असलेले सर्व शाळा ५ वि ते ८ वि दिनांक २७. ०१ . २०२१ पासून सुरु करण्याबाबत. पहा (1.41 MB)
22-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.87 MB)
21-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.62 MB)
20-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.45 MB)
19-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.55 MB)
18-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.20 MB)
17-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.81 MB)
16-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.23 MB)
15-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.83 MB)
14-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.92 MB)
13-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.46 MB)
12-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.95 MB)
11-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.03 MB)
10-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.95 MB)
09-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.86 MB)
08-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.93 MB)
07-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.74 MB)
06-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.09 MB)
05-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.91 MB)
04-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.86 MB)
03-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.26 MB)
02-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.40 MB)
01-01-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.89 MB)
31-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.18 MB)
30-12-2020 31 डिसेंबर 2020 व नुतन वर्ष साजरे करण्याबाबत मार्गदर्शक सुचना. पहा (1.74 MB)
30-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.10 MB)
29-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.05 MB)
28-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.80 MB)
27-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.85 MB)
26-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.90 MB)
25-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.10 MB)
24-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.15 MB)
23-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.10 MB)
22-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.09 MB)
21-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.12 MB)
20-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.03 MB)
19-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.09 MB)
18-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.16 MB)
17-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.06 MB)
16-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.06 MB)
15-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.16 MB)
14-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.34 MB)
13-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.22 MB)
12-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.16 MB)
11-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.20 MB)
10-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.09 MB)
09-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.17 MB)
08-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.04 MB)
07-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.23 MB)
06-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.72 MB)
05-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.17 MB)
04-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.53 MB)
03-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.09 MB)
02-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.34 MB)
02-12-2020 आदेश – जिल्ह्यात लॉकडाऊन कालावधी दिनांक ३१-१२-२०२० पर्यंत वाढविण्याबाबत. पहा (1.41 MB)
01-12-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.91 MB)
30-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.70 MB)
29-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.38 MB)
28-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.87 MB)
26-11-2020 आदेश – विमान ,रेल्वे ,रस्ते वाहतूक मार्गाने येणाऱ्या प्रवासीची तपासणी करणेबाबत. पहा (2.34 MB)
26-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.57 MB)
25-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.60 MB)
24-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.34 MB)
23-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.48 MB)
22-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.01 MB)
21-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.06 MB)
20-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.78 MB)
20-11-2020 शाळा/विद्यालये इयत्ता ९ वी ते १२ वी वर्ग दि.२३-११-२०२० पासून सुरु करण्याबाबत. पहा (3.56 MB)
19-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.21 MB)
18-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.98 MB)
17-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.41 MB)
16-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.62 MB)
15-11-2020 धार्मिक स्थळे / प्रार्थना स्थळे सुरु करणेबाबत आदेश . पहा (1.32 MB)
14-11-2020 बंधिस्त सभागृर्हे / मोकळ्या जागेत इतर सांस्कुर्तीक कार्यक्रम सुरु करणेबाबत आदेश. पहा (2.33 MB)
13-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.45 MB)
12-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.25 MB)
11-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.35 MB)
10-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.24 MB)
09-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.08 MB)
08-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.20 MB)
07-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.36 MB)
06-11-2020 अनलॉक 8 आदेश  – स्वीमिंग पूल योगसंस्था चित्रपट गृह सुरु करणेबाबत. पहा (1.86 MB)
06-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.08 MB)
05-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.30 MB)
04-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.26 MB)
03-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.31 MB)
02-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (4.08 MB)
01-11-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (3.99 MB)
31-10-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.77 MB)
30-10-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (4.21 MB)
29-10-2020 आदेश – जिल्ह्यात लॉकडाऊन कालावधीत दिनांक ३० ११ २०२० पर्यंत वाढविण्याबाबत. पहा (1.45 MB)
29-10-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.72 MB)
28-10-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.46 MB)
28-10-2020 परिपत्रक – ईद-उ-मिलाद (मिलादुनबी) – २०२० मार्गदर्शक सुचना. पहा (2.4 MB)
27-10-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.54 MB)
26-10-2020 अनलॉक 7 आदेश – व्यायामशाळा सुरु करणेबाबत. पहा (2.83 MB)
26-10-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (4.64 MB)
23-10-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.59 MB)
22-10-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (4.00 MB)
21-10-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.64 MB)
20-10-2020 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.43 MB)
16-10-2020 अनलॉक ६ (आदेश ). पहा (2.34 MB)
13-10-2020 हाँटेल /फुड कोर्ट /रेस्टारेंट व बार या आस्थापना याना ५०% क्षमतेसह सकाळी ८.०० वा ते रात्री १०. ०० वा पर्यंत सुरु ठेवणे बाबत. पहा (1.25 MB)
9-10-2020 कोविड १९ चा उपचार/औषधी देणारे खाजगी रुग्णालयात अवाजवी बिल आकारणीबाबत नोडल अधिकारी व रुग्णालयनिहाय संपर्क अधिकारी यांची नेमणूक व समिती गठीत करण्याबाबत. पहा (1.21 MB)
1-10-2020 कोविड १९ आजारास प्रतिबंध व्हावा म्हणून नेमून दिलेली कामे पार पाडण्या बाबत. पहा (2.7 MB)
1-10-2020 CCC करीता नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती करण्याबाबत बाबत आदेश. पहा (1.22 MB)
1-10-2020 माझे कुटूंब – माझी जबाबदारी – माझी जनजागृती मोहिमेच्या माध्यमातून प्रत्येकाने किमान दहा गृहभेटीचे उद्दिष्ट्य बाबत. पहा (2.01 MB)
30-09-2020 अनलॉक ५ बाबत आदेश. पहा (1.42 MB)
25-09-2020 खाजगी कोविड रुग्णालयात कोविड रुग्नासाठी राखीव बेड योग्य प्रकारे वापर होत आहे किंवा नाही या वर लक्ष ठेवण्यासाठी अधिकार्‍यांची व कर्मचारी यांचि नेमणूक. पहा (1.81 MB)
25-09-2020 कोव्हीड १९ चा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता आवश्यक जबाबदारी पार पाडणे बाबत आदेश (सुधारीत ) पहा (1.42 MB)
25-09-2020 गोंदिया जिल्हात सुरक्षित सामाजिक अंतर (Social Distancing ) न पाळणारे व मुखपट्टी ( Mask) न बांधणाऱ्या नागरीकांवर प्रतिव्यक्ती रु 500/- दंड बाबत आदेश. पहा (1.34 MB)
25-09-2020 गृह विलगीकरणाची पूर्व परवानगी न घेता घरी थांबनाऱ्या पॉसिटीव्ह रुग्णांवर दंडाची कार्यवाही करण्याबाबत नगर परिषदेकडून गठीत चमूवर देखरेख ठेवण्याकरीता नियंत्रण अधिकारी नियुक्ती बाबत आदेश. पहा (1.50 MB)
25-09-2020 खाजगी कोविड रुग्णालयात बेड उपलब्‍धता व ऑक्‍सीजन साठा या वर लक्ष ठेवण्यासाठी अधिकार्‍यांची व कर्मचारी यांचि नेमणूक. पहा (1.76 MB)
24-09-2020 कोव्हीड १९ चा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता आवश्यक जबाबदारी पार पाडणे बाबत आदेश. पहा (2.70 MB)
23-09-2020 Antigen/RTPCR तपासणीत सकारात्‍मक (Positive) आलेल्‍या व्‍यक्‍तींनी विनापरवानगी स्‍वगृही अलगीकरण (Home Isolation) केल्‍यास रुपये 10,000/- (दहा हजार) दंड. पहा (1.30 MB)
18-09-2020 कोविड बेड उपलबध्दता व ऑक्सीजन पुरवठा साठा रियल टाइम मॉनीटरींग – नोडल अधिकारी व सहाय्यक नोडल अधिकारी नियुक्ती बाबत आदेश. पहा (1.10 MB)
14-09-2020 ऑक्सीजन पुरवठा सनियंत्रणासाठी जिल्हास्तरावर समिती गठीत करण्याबाबतचे आदेश. पहा (1.30 MB)

 

 

  • नियंत्रण कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालय गोंदिया :07182-230196
  • नियंत्रण कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालय व्हाट्सएप क्र. :9404991599
  • डॉक्टरांची सेवा नियंत्रण कक्ष जि. प. गोंदिया :8308816666, 8308826666
  • पोलीस हेल्पलाईन व्हाट्सएप क्र. :7499621953, 9309183477
  • जिल्हा नियंत्रण कक्ष बी. एस. एन. एल टोल फ्री :1077
  • जिल्हा पोलीस नियंत्रण कक्ष :07182-236100