बंद

कोविड -19 माहिती

आदेश व प्रसिद्धि-पत्रक

आदेशाचे दिनांक शीर्षक पहा
26-05-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (219 KB)
25-05-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (219 KB)
23-05-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (219 KB)
22-05-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (219 KB)
21-05-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (218 KB)
20-05-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (219 KB)
19-05-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (218 KB)
18-05-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (218 KB)
17-05-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (220 KB)
16-05-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (220 KB)
15-05-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (220 KB)
14-05-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (221 KB)
13-05-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (221 KB)
11-05-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (221 KB)
10-05-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (221 KB)
09-05-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (221 KB)
08-05-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (221 KB)
07-05-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (221 KB)
06-05-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (263 KB)
05-05-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (263 KB)
04-05-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (263 KB)
03-05-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (486 KB)
02-05-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (471 KB)
01-05-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (471 KB)
30-04-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (471 KB)
29-04-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (471 KB)
28-04-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (453 KB)
26-04-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (471 KB)
25-04-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (471 KB)
24-04-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (471 KB)
21-04-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (453 KB)
20-04-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (467 KB)
19-04-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (467 KB)
18-04-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (200 KB)
17-04-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (927 KB)
16-04-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (200 KB)
15-04-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (200 KB)
14-04-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (200 KB)
13-04-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (467 KB)
11-04-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (467 KB)
10-04-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (467 KB)
09-04-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (200 KB)
08-04-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (266 KB)
05-04-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (467 KB)
04-04-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (200 KB)
03-04-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (468 KB)
02-04-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (200 KB)
01-04-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (176 KB)
31-03-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (466 KB)
18-01-2023 कोविड-१९ प्रसिद्धी पत्रक. पहा (567 KB)
09-01-2023 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
06-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (466 KB)
02-01-2023 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
30-12-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (466 KB)
28-12-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (166 KB)
27-12-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
07-11-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
21-10-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
20-10-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
19-10-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
18-10-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
17-10-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
16-10-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (199 KB)
15-10-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (199 KB)
14-10-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
13-10-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (1.30 MB)
12-10-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
09-10-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (199 KB)
08-10-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
07-10-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
06-10-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
04-10-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
03-10-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
02-10-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (200 KB)
01-10-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
30-09-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
29-09-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
28-09-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
26-09-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (464 KB)
25-09-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (200 KB)
24-09-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (468 KB)
23-09-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (468 KB)
22-09-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (468 KB)
21-09-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (468 KB)
20-09-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (468 KB)
19-09-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
18-09-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (200 KB)
17-09-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (168 KB)
16-09-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (465 KB)
15-09-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
14-09-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
12-09-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
11-09-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (200 KB)
10-09-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (200 KB)
09-09-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (200 KB)
08-09-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (200 KB)
07-09-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
06-09-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
05-09-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (200 KB)
04-09-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (200 KB)
03-09-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (200 KB)
31-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (200 KB)
30-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
29-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
27-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (200 KB)
25-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
24-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
23-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
22-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
21-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (200 KB)
20-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (266 KB)
19-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
18-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (467 KB)
17-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (201 KB)
16-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (201 KB)
15-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (201 KB)
14-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (201 KB)
13-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (201 KB)
12-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (468 KB)
11-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (201 KB)
10-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (201 KB)
09-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (201 KB)
08-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (201 KB)
07-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (201 KB)
06-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (201 KB)
05-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (201 KB)
04-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (201 KB)
03-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (220 KB)
02-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (196 KB)
01-08-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (479 KB)
31-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (449 KB)
30-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (449 KB)
29-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (446 KB)
28-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (445KB)
27-07-2022 जिल्हानिहाय कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक महाराष्ट्र राज्य. पहा (487 KB)
27-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (445 KB)
26-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (445 KB)
25-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (445 KB)
24-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (445 KB)
23-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (445 KB)
22-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (446 KB)
21-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (449 KB)
20-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (449 KB)
19-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (449 KB)
18-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (450 KB)
16-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (446 KB)
15-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (446 KB)
14-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (446 KB)
14-07-2022 जिल्हानिहाय कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक महाराष्ट्र राज्य. पहा (1.44 MB)
13-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (447 KB)
12-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (446 KB)
11-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (447 KB)
10-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (446 KB)
09-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (446 KB)
06-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (447 KB)
05-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (446 KB)
04-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (447 KB)
03-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (673 KB)
02-07-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (446 KB)
29-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (446 KB)
28-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (446 KB)
27-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (447 KB)
25-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (447 KB)
24-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (446 KB)
23-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (450 KB)
22-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (450 KB)
21-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (450 KB)
20-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (1.18 MB)
19-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (3.0 MB)
18-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (450 KB)
16-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (450 KB)
15-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (450 KB)
14-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (450 KB)
12-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (447 KB)
12-06-2022 जिल्हानिहाय कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक महाराष्ट्र राज्य. पहा (240 KB)
11-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (447 KB)
10-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक जिल्हा गोंदिया. पहा (447 KB)
09-06-2022 जिल्हानिहाय कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक महाराष्ट्र राज्य. पहा (296 KB)
09-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (447 KB)
08-06-2022 जिल्हानिहाय कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक महाराष्ट्र राज्य. पहा (561 KB)
08-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (448 KB)
07-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (448 KB)
06-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.33 MB)
06-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (448 KB)
05-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (448 KB)
04-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (448 KB)
03-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.17 MB)
02-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.10 MB)
01-06-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (972 KB)
31-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.16 MB)
29-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (686 KB)
28-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.19 MB)
27-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.10 MB)
26-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.34 MB)
25-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.18 MB)
23-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.14 MB)
22-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.25 MB)
21-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (0.79 MB)
20-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.03 MB)
19-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.10 MB)
18-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (0.98 MB)
16-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.22 MB)
15-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (680 KB)
14-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (705 KB)
13-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.17 MB)
12-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.17 MB)
11-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.28 MB)
10-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.22 MB)
09-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.25 MB)
08-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (707 KB)
07-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (676 KB)
06-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.08 MB)
05-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (819 KB)
04-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.27 MB)
03-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.20 MB)
02-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.11 MB)
01-05-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.30 MB)
30-04-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.22 MB)
29-04-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.20 MB)
28-04-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.15 MB)
27-04-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.08 MB)
26-04-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.15 MB)
24-04-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.22 MB)
23-04-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.10 MB)
22-04-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.22 MB)
21-04-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.19 MB)
20-04-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.19 MB)
19-04-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.31 MB)
18-04-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.09 MB)
17-04-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (769 KB)
16-04-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.24 MB)
15-04-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.04 MB)
14-04-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.22 MB)
13-04-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.34 MB)
12-04-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.19 MB)
11-04-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.17 MB)
10-04-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.12 MB)
09-04-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (788 KB)
06-04-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (876 KB)
05-04-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.13 MB)
04-04-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.21 MB)
03-04-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.25 MB)
02-04-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (756 KB)
30-03-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.12 MB)
29-03-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.04 MB)
28-03-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.20 MB)
27-03-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.26 MB)
26-03-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.21 MB)
25-03-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.24 MB)
24-03-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.39 MB)
22-03-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.36 MB)
21-03-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.22 MB)
20-03-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.33 MB)
19-03-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.22 MB)
18-03-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.27 MB)
17-03-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.28 MB)
16-03-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.4 MB)
15-03-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (816 KB)
13-03-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (817 KB)
12-03-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (885 KB)
11-03-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (754 KB)
10-03-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (804 KB)
09-03-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (710 KB)
08-03-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (819 KB)
07-03-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (785 KB)
06-03-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (782 KB)
04-03-2022 आदेश – कोविड-19 निर्बंध शिथिल करण्याबाबत. पहा (711 KB)
03-03-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (771 KB)
02-03-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (809 KB)
01-03-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (770 KB)
27-02-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (773 KB)
26-02-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (751 KB)
26-02-2022 आदेश – महाशिवरात्री यात्रा 2022 बाबत. पहा (761 KB)
25-02-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (442 KB)
24-02-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (778 KB)
23-02-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (787 KB)
22-02-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1 MB)
21-02-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (761 KB)
20-02-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (680 KB)
19-02-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (798 KB)
18-02-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (784 KB)
17-02-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (693 KB)
16-02-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (786 KB)
15-02-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (815 KB)
13-02-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (817 KB)
12-02-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (834 KB)
11-02-2022 आदेश – इयता 1 ली ते ७ वी च्या शाळा सुरु करणेबाबत. पहा (2.12 MB)
11-02-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (212 KB)
10-02-2022 आदेश – महाविद्यालय सुरु करण्याबाबत मार्गदर्शक सुचना. पहा (1.62 MB)
10-02-2022 आदेश – कोविड-19 साथरोगसंदर्भाने योग्य प्रतिबंधात्मक उपाय आणि नियमन. पहा (1.86 KB)
09-02-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (884 KB)
08-02-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (836 KB)
07-02-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (835 KB)
06-02-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (714 KB)
05-02-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (827 KB)
04-02-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (313 KB)
03-02-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (332 KB)
02-02-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (292 KB)
01-02-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (318 KB)
31-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (796 KB)
30-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (338 KB)
29-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (324 KB)
28-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (321 KB)
27-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (265 KB)
26-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (385 KB)
25-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (306 KB)
24-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (326 KB)
23-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (738 KB)
22-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (345 KB)
20-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (321 KB)
19-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (310 KB)
18-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (337 KB)
16-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (336 KB)
15-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (317 KB)
14-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (325 KB)
13-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (706 KB)
12-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (649 KB)
11-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (269 KB)
10-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (245 KB)
09-01-2022 कोविड-19 साथरोगसंदर्भाने योग्य प्रतिबंधात्मक उपाय आणि नियमन. पहा (3.12 MB)
09-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (992 KB)
07-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (291 KB)
06-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (290 KB)
05-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (250 KB)
04-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (300 KB)
03-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (313 KB)
02-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (246 KB)
01-01-2022 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (149 KB)
31-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (137 KB)
30-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (651 KB)
29-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (817 KB)
28-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (702 KB)
27-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (772 KB)
26-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (675 KB)
25-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (904 KB)
23-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (796 KB)
22-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (924 KB)
21-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (936 KB)
20-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1033 KB)
19-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (774 KB)
18-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (760 KB)
17-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (729 KB)
16-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (652 KB)
15-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (681 KB)
14-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (775 KB)
13-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (737 KB)
12-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (691 KB)
11-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (793 KB)
10-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (756 KB)
09-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (777 KB)
08-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (681 KB)
07-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (693 KB)
06-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (681 KB)
05-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (798 KB)
04-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (716 KB)
03-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (729 KB)
02-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (712 KB)
01-12-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (782 KB)
30-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.39 MB)
30-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (747 KB)
29-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (730 KB)
28-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (692 KB)
27-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (729 KB)
24-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (671 KB)
22-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (659 KB)
21-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (616 KB)
20-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (617 KB)
19-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (595 KB)
18-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (676 KB)
17-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (778 KB)
16-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (661 KB)
15-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (691 KB)
14-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (773 KB)
13-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (689 KB)
12-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (789 KB)
11-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (774 KB)
10-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (666 KB)
9-11-2021 साखळी तोडणे – जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, खाजगी आणि औद्योगिक आस्थापनांमध्ये मास्कचा अनिवार्य वापर आणि प्रतिबंधात्मक कोविड लसीकरण त्वरित पूर्ण करणे.

 

पहा (880 KB)
9-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (716 KB)
8-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (663 KB)
7-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (783 KB)
6-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (914 KB)
5-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (657 KB)
3-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (763 KB)
2-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (763 KB)
1-11-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (728 KB)
1-11-2021 आदेश – दिवाळी सण साजरा करण्यासाठी महत्वाच्या मार्गदर्शक सूचना

 

पहा (989 KB)
31-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (715 KB)
30-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (771 KB)
29-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (636 KB)
28-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (762 KB)
27-10-2021 <कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (752 KB)
26-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (797 KB)
25-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (689 KB)
24-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.02 MB)
23-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (758 KB)
22-10-2021 आदेश-कॉलेज सुरू करण्याचा . पहा (743 KB)
22-10-2021 खाद्यपदार्थांची दुकाने, रेस्टॉरंट, हॉटेल आणि इतर आस्थापना सुरू करण्याचे आदेश. पहा (471 KB)
22-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (782 KB)
21-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (706 KB)
20-10-2021 इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद हॉलमध्ये सुरू करण्याचे आदेश. पहा (2.2 MB)
20-10-2021 जिल्ह्यात जलतरण तलाव सुरू करण्याचे आदेश. पहा (2.6 MB)
20-10-2021 अॅम्युझमेंट पार्क आणि इंडस्ट्री सुरू करण्याचे आदेश. पहा (2.0 MB)
20-10-2021 जिल्ह्यात चित्रपटगृहे सुरू करण्याचे आदेश. पहा (4.9 MB)
20-10-2021 जिल्ह्यात चित्रपटगृह सुरू करण्याचे आदेश. पहा (2.8 MB)
20-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (691 KB)
19-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (761 KB)
18-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (759 KB)
17-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (621 KB)
16-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (949 KB)
15-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.03 MB)
14-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (794 KB)
13-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (795 KB)
12-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (852 KB)
12-10-2021 आदेश – कोविड केअर सेंटरचे अधिग्रहण जारी करणे. पहा (806 KB)
11-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (994 KB)
10-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (804 KB)
09-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (744 KB)
08-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (744 KB)
07-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (794 KB)
06-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (804 KB)
05-10-2021 नवरात्रोत्सव २०२१ साठी मार्गदर्शक तत्त्वे. पहा (627 KB)
05-10-2021 पूजास्थळे उघडण्यासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे. पहा (1.20 MB)
05-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (597 KB)
04-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (742 KB)
03-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (830 KB)
02-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (680 KB)
01-10-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (748 KB)
30-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (754 KB)
29-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (793 KB)
28-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (698 KB)
27-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (623 KB)
26-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (800 KB)
25-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (2.61 MB)
24-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.18 MB)
23-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (750 KB)
22-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (748 KB)
21-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (779 KB)
20-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (727 KB)
19-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (881 KB)
18-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (670 KB)
17-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (751 KB)
16-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (735 KB)
15-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (786 KB)
14-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (767 KB)
13-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (798 KB)
12-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (714 KB)
11-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (756 KB)
10-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (695 KB)
09-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (774 KB)
08-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (774 KB)
08-09-2021 गणेशोत्सव-2021 बाबत मार्गदर्शक सूचना. पहा (754 KB)
07-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (652 KB)
06-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (768 KB)
05-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (695 KB)
04-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (767 KB)
03-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (745 KB)
02-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (734 KB)
01-09-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (776 KB)
31-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (745 KB)
30-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (788 KB)
29-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (740 KB)
28-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (573 KB)
27-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (635 KB)
26-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (626 KB)
25-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (685 KB)
24-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (789 KB)
23-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (763 KB)
22-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (721 KB)
21-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (643 KB)
20-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (708 KB)
19-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (639 KB)
18-08-2021 आदेश – साखळी खंडित करा – सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे. पहा (399 KB)
18-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (739 KB)
17-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (711 KB)
16-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (643 KB)
15-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (713 KB)
14-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (713 KB)
13-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (747 KB)
12-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (746 KB)
11-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (677 KB)
10-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (734 KB)
09-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (700 KB)
08-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (644 KB)
07-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (674 KB)
06-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (691 KB)
05-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (677 KB)
04-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (719 KB)
03-08-2021 आदेश – साखळी तोडा – दुकानांच्या वेळेबाबत सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे. पहा (693 KB)
03-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (697 KB)
02-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (697 KB)
01-08-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (970 KB)
31-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.03 MB)
29-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (709 KB)
28-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (708 KB)
27-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (654 KB)
26-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (762 KB)
25-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (719 KB)
24-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (662 KB)
23-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.24 MB)
22-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.54 MB)
21-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (620 KB)
20-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1081 KB)
19-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (671 KB)
18-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (641 KB)
17-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (779 KB)
16-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (623 KB)
15-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (686 KB)
14-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (832 KB)
13-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (742 KB)
12-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.08 MB)
11-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (750 KB)
10-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (760 KB)
09-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (669 KB)
08-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (740 KB)
07-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (705 KB)
06-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (768 KB)
05-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.32 MB)
04-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (653 KB)
03-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (743 KB)
02-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (736 KB)
01-07-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.23 MB)
30-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (700 KB)
29-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (900 KB)
28-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.31 MB)
27-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (769 KB)
26-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (1.35 MB)
25-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (767 KB)
24-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (745 KB)
23-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (656 KB)
22-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. पहा (824 KB)
21-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. पहा (823 KB)
20-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. पहा (1388 KB)
19-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (797 KB)
18-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (776 KB)
17-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (819 KB)
15-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (786 KB)
14-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (779 KB)
13-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (1.01 MB)
12-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (749 KB)
11-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (820 KB)
10-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (758 KB)
09-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (832 KB)
08-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (829 KB)
07-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (750 KB)
06-06-2021 आदेश- साखळी तोडा

 

View (1085 KB)
06-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (831 KB)
05-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (850 KB)
04-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (843 KB)
03-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (1012 KB)
02-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (750 KB)
01-06-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (818 KB)
01-06-2021 आदेश – लॉकडाउन कालावधी ०१/०६/२०२१ ते १५/०६/२०२१ पर्यंत वाढवणे (सुधारित आदेश). View (843 KB)
31-05-2021  

आदेश – लॉकडाउन कालावधी ०१/०६/२०२१ ते १५/०६/२०२१ पर्यंत वाढवणे.

View (2.20 MB)
31-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (806 KB)
30-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (772 KB)
29-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (1.10 MB)
28-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (798 KB)
27-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (743 KB)
26-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (1.04 MB)
25-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (760 KB)
24-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (1.03 MB)
23-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (1.05 MB)
22-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (1.12 MB)
21-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (758 KB)
20-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (1.06 MB)
19-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (679 KB)
18-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (2.00 MB)
17-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (2.03 MB)
16-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (3.40 MB)
15-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (2.33 MB)
15-05-2021 15.05.2021 पासून 01.06.2021 पर्यंत लॉकडाऊन कालावधी वाढवणे.

 

View (260 KB)
15-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (2.33 MB)
14-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (3.56 MB)
13-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (3.34 MB)
12-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक. View (3.50 MB)
11-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (3.97 MB)
10-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (2.27 MB)
09-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (3.44 MB)
08-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (2.28 MB)
07-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (2.32 MB)
06-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (2.30 MB)
05-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (2.23 MB)
04-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (3.33 MB)
03-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (2.52 MB)
02-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (3.48 MB)
01-05-2021 कोविड-१९ दैनिक प्रसिद्धी पत्रक.. View (4.17 MB)

 

 

 

 

 

 

  • नियंत्रण कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालय गोंदिया :07182-230196
  • नियंत्रण कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालय व्हाट्सएप क्र. :9404991599
  • डॉक्टरांची सेवा नियंत्रण कक्ष जि. प. गोंदिया :8308816666, 8308826666
  • पोलीस हेल्पलाईन व्हाट्सएप क्र. :7499621953, 9309183477
  • जिल्हा नियंत्रण कक्ष बी. एस. एन. एल टोल फ्री :1077
  • जिल्हा पोलीस नियंत्रण कक्ष :07182-236100