बंद

तहसील कार्यालय

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

तहसील कार्यालय
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.संतोष खांडरे तहसीलदार, गोंदिया ग्रामीण 07182-236703 तहसील कार्यालय, गोंदिया
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. ए. डब्लू. खडतकर तहसीलदार, गोंदिया शहर 07182-232244 तहसील कार्यालय, गोंदिया
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री प्रशांत घोरुडे तहसीलदार, तिरोडा 07198-254159 तहसील कार्यालय, तिरोडा
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री सचिन गोसावी तहसीलदार, गोरेगाव 07187-292330 तहसील कार्यालय, गोरेगाव
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. गौरव ईंगोले तहसीलदार, देवरी 07199-225241 तहसील कार्यालय, देवरी
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती मानसी पाटिल तहसीलदार, आमगाव 07196-225218 तहसील कार्यालय, आमगाव
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. नरसय्या कोंडागुर्ले तहसीलदार, सालेकसा 07180-244136 तहसील कार्यालय, सालेकसा
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. गणेश खताळे तहसीलदार, सडक अर्जुनी 07199-233240 तहसील कार्यालय, सडक अर्जुनी
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. विनोद मेश्राम तहसीलदार, अर्जुनी मोरगाव 07196-220147 तहसील कार्यालय, अर्जुनी मोरगाव