घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मौजा खैरी – थेट खरेदी पध्दतीने जमीन संपादन करणे

थेट खरेदी पध्दतीने जमीन संपादन करणे बाबत तपशिल मौजा खैरी ता.तिरोडा जिल्हा-गोंदिया

10/01/2019 31/01/2019 डाउनलोड (1 MB)
मौजा बाजारटोला – थेट खरेदी पध्दतीने जमीन संपादन करणे

थेट खरेदी पध्दतीने जमीन संपादन करणे बाबत तपशिल मौजा बाजारटोला ता.गोरेगांव जिल्हा-गोंदिया

10/01/2019 31/01/2019 डाउनलोड (1 MB)
मौजा चिरेखनी – थेट खरेदी पध्दतीने जमीन संपादन

थेट खरेदी पध्दतीने जमीन संपादन करणे बाबत तपशिल मौजा चिरेखनी ता.तिरोडा जिल्हा-गोंदिया

10/01/2019 31/01/2019 डाउनलोड (1 MB)
थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा-अर्जुनी, ता-गोंदिया, जि-गोंदिया

थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा-अर्जुनी, ता-गोंदिया, जि-गोंदिया

31/12/2018 31/01/2019 डाउनलोड (255 KB)
धान पिकावरील तुडतुडे रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे नुकसानझालेल्या अपादग्रस्ताची मदत वाटपाची यादी – गोरेगांव तालुका

धान पिकावरील तुडतुडे रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे नुकसानझालेल्या अपादग्रस्ताची मदत वाटपाची यादी – गोरेगांव तालुका

12/12/2018 31/01/2019 डाउनलोड (7 MB)
मा.उच्‍च न्‍यायालयाचे देवस्‍थान जमिनीबाबतचे आदेश

मा.उच्‍च न्‍यायालयाचे देवस्‍थान जमिनीबाबतचे आदेश

05/07/2018 31/07/2019 डाउनलोड (4 MB)
संग्रहित