घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा-मुरपार, ता-गोंदिया, जि-गोंदिया

थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा-मुरपार, ता-गोंदिया, जि-गोंदिया

05/09/2019 30/09/2019 पहा (429 KB)
पणन हंगाम २०१९-२० अंतर्गत केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या धान/भरडधान खरेदीच्या दराबाबत

पणन हंगाम २०१९-२० अंतर्गत केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या धान/भरडधान खरेदीच्या दराबाबत

04/09/2019 30/09/2019 पहा (150 KB)
थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा-नंगपुरा, ता-गोंदिया, जि-गोंदिया

थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा-नंगपुरा, ता-गोंदिया, जि-गोंदिया

26/08/2019 30/09/2019 पहा (181 KB)
संग्रहित