निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सन 2018 -2019 करिता 09 रेतीघाटाचे व्दितीय फेर ई – निविदा व प्रथम फेर ई – ऑक्शन पद्धतीने लिलाव

सन 2018 -2019 करिता 09 रेतीघाटाचे व्दितीय फेर ई – निविदा व प्रथम फेर ई – ऑक्शन पद्धतीने लिलाव

30/03/2019 30/09/2019 पहा (254 KB)
अटी व शर्ती–सन 2018 -2019 करिता 09 रेतीघाटाचे प्रथम फेर ई – निविदा व प्रथम फेर ई – ऑक्शन पद्धतीने लिलाव

अटी व शर्ती–सन 2018 -2019 करिता 09 रेतीघाटाचे प्रथम फेर ई – निविदा व प्रथम फेर ई – ऑक्शन पद्धतीने लिलाव

22/03/2019 30/09/2019 पहा (3 MB)
सन 2018 -2019 करिता 09 रेतीघाटाचे प्रथम फेर ई – निविदा व प्रथम फेर ई – ऑक्शन पद्धतीने लिलाव

सन 2018 -2019 करिता 09 रेतीघाटाचे प्रथम फेर ई – निविदा व प्रथम फेर ई – ऑक्शन पद्धतीने लिलाव

20/03/2019 30/09/2019 पहा (824 KB)
संग्रहित