भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
समुपदेशनाकरिता वैदयकिय अधिकारी (कंत्राटी) पदासाठी पात्र एमबीबीएस अहर्ताधारक उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

समुपदेशनाकरिता वैदयकिय अधिकारी (कंत्राटी) पदासाठी पात्र एमबीबीएस अहर्ताधारक उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

22/08/2019 07/09/2019 पहा (238 KB)
वैदयकिय अधिकारी (कंत्राटी) पदासाठी पात्र एमबीबीएस अहर्ताधारक उमेदवारांची गुणवत्ता यादी

वैदयकिय अधिकारी (कंत्राटी) पदासाठी पात्र एमबीबीएस अहर्ताधारक उमेदवारांची गुणवत्ता यादी

22/08/2019 07/09/2019 पहा (225 KB)
समुपदेशनाकरिता वैदयकिय अधिकारी (कंत्राटी) पदासाठी पात्र बीएएमएस अहर्ताधारक उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

समुपदेशनाकरिता वैदयकिय अधिकारी (कंत्राटी) पदासाठी पात्र बीएएमएस अहर्ताधारक उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

22/08/2019 07/09/2019 पहा (777 KB)
वैदयकिय अधिकारी (कंत्राटी) पदासाठी पात्र बीएएमएस अहर्ताधारक उमेदवारांची गुणवत्ता यादी

वैदयकिय अधिकारी (कंत्राटी) पदासाठी पात्र बीएएमएस अहर्ताधारक उमेदवारांची गुणवत्ता यादी

22/08/2019 07/09/2019 पहा (1 MB)
वैदयकिय अधिकारी (कंत्राटी) पदासाठी अपात्र बीएएमएस अहर्ताधारक उमेदवारांची सुधारित यादी

वैदयकिय अधिकारी (कंत्राटी) पदासाठी अपात्र बीएएमएस अहर्ताधारक उमेदवारांची सुधारित यादी

22/08/2019 07/09/2019 पहा (217 KB)
वैदयकिय अधिकारी (कंत्राटी) पदासाठी अपात्र बीएएमएस अहर्ताधारक उमेदवारांची यादी

वैदयकिय अधिकारी (कंत्राटी) पदासाठी अपात्र बीएएमएस अहर्ताधारक उमेदवारांची यादी

14/08/2019 14/09/2019 पहा (289 KB)
वैदयकिय अधिकारी (कंत्राटी) पदासाठी पात्र बीएएमएस अहर्ताधारक उमेदवारांची यादी

वैदयकिय अधिकारी (कंत्राटी) पदासाठी पात्र बीएएमएस अहर्ताधारक उमेदवारांची यादी

14/08/2019 14/09/2019 पहा (506 KB)
वैदयकिय अधिकारी (कंत्राटी) पदासाठी पात्र एमबीबीएस अहर्ताधारक उमेदवारांची यादी

वैदयकिय अधिकारी (कंत्राटी) पदासाठी पात्र एमबीबीएस अहर्ताधारक उमेदवारांची यादी

14/08/2019 14/09/2019 पहा (131 KB)
संग्रहित