बंद

कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS & BAMS)या पदासाठी पदभरती घेण्यात आलेल्या दिनांक 16/02/2022 रोजीच्या प्रत्यक्ष मुलाखतीबाबत प्रतिक्षा यादी

कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS & BAMS)या पदासाठी पदभरती घेण्यात आलेल्या दिनांक 16/02/2022 रोजीच्या प्रत्यक्ष मुलाखतीबाबत प्रतिक्षा यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS & BAMS)या पदासाठी पदभरती घेण्यात आलेल्या दिनांक 16/02/2022 रोजीच्या प्रत्यक्ष मुलाखतीबाबत प्रतिक्षा यादी

कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS & BAMS)या पदासाठी पदभरती घेण्यात आलेल्या दिनांक 16/02/2022 रोजीच्या प्रत्यक्ष मुलाखतीबाबत प्रतिक्षा यादी

25/02/2022 15/03/2022 पहा (227 KB)