बंद

जमीन भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहन करतांना उचित भरपाई मिळण्याची अधिनियम २०१३ कलम ११(१) अधिसूचना – उ.वि.अ. तथा भुसंपादन अधिकारी, गोंदिया

जमीन भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहन करतांना उचित भरपाई मिळण्याची अधिनियम २०१३ कलम ११(१) अधिसूचना – उ.वि.अ. तथा भुसंपादन अधिकारी, गोंदिया
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जमीन भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहन करतांना उचित भरपाई मिळण्याची अधिनियम २०१३ कलम ११(१) अधिसूचना – उ.वि.अ. तथा भुसंपादन अधिकारी, गोंदिया

जमीन भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहन करतांना उचित भरपाई मिळण्याची अधिनियम २०१३ कलम ११(१) अधिसूचना – उ.वि.अ. तथा भुसंपादन अधिकारी, गोंदिया

08/09/2022 30/09/2022 पहा (848 KB)