बंद

जाहिरात फेरनिविदा (दुसरी वेळ) – मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१८ –२०१९ संवैधानिक लेखापरीक्षणाकरिता सनदी लेखापरीक्षकाची नेमणूक करण्याबाबत

जाहिरात फेरनिविदा (दुसरी वेळ) – मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१८ –२०१९ संवैधानिक लेखापरीक्षणाकरिता सनदी लेखापरीक्षकाची नेमणूक करण्याबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जाहिरात फेरनिविदा (दुसरी वेळ) – मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१८ –२०१९ संवैधानिक लेखापरीक्षणाकरिता सनदी लेखापरीक्षकाची नेमणूक करण्याबाबत

जाहिरात फेरनिविदा (दुसरी वेळ) – मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१८ –२०१९ संवैधानिक लेखापरीक्षणाकरिता सनदी लेखापरीक्षकाची नेमणूक करण्याबाबत

05/07/2019 12/07/2019 पहा (2 MB)