बंद

थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत अधिसुचना मौजा-लोधिटोला व आंभोरा तालुका-गोंदिया जि-गोंदिया

थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत अधिसुचना मौजा-लोधिटोला व आंभोरा तालुका-गोंदिया जि-गोंदिया
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत अधिसुचना मौजा-लोधिटोला व आंभोरा तालुका-गोंदिया जि-गोंदिया

थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत अधिसुचना मौजा-लोधिटोला व आंभोरा तालुका-गोंदिया जि-गोंदिया

24/08/2018 30/10/2018 पहा (3 MB)