बंद

नगर परिषद सदस्य पदाचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम २०२२ च्या अनुषंगाने आरक्षण व सोडत वर हरकती व सुचना दाखल करणेबाबत

नगर परिषद सदस्य पदाचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम २०२२ च्या अनुषंगाने आरक्षण व सोडत वर हरकती व सुचना दाखल करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
नगर परिषद सदस्य पदाचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम २०२२ च्या अनुषंगाने आरक्षण व सोडत वर हरकती व सुचना दाखल करणेबाबत

नगर परिषद सदस्य पदाचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम २०२२ च्या अनुषंगाने आरक्षण व सोडत वर हरकती व सुचना दाखल करणेबाबत

14/06/2022 21/06/2022 पहा (1 MB)