बंद

मतदार नोंदणी नियम १९६० नियम ३१(३) अन्वये नोटीस/सूचना

मतदार नोंदणी नियम १९६० नियम ३१(३) अन्वये नोटीस/सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मतदार नोंदणी नियम १९६० नियम ३१(३) अन्वये नोटीस/सूचना

महाराष्ट्र विधानपरिषद निवडणूक, नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघ मतदार यादी तयार करणे – मतदार नोंदणी नियम १९६० नियम ३१(३) अन्वये नोटीस/सूचना

03/11/2022 30/11/2022 पहा (579 KB)