बंद
 • क्षमा करा, प्रदर्शित करण्यासाठी कोणतीही पोस्ट नाही
 • क्षमा करा, प्रदर्शित करण्यासाठी कोणतीही पोस्ट नाही
Gondia Collector
श्री. चिन्मय गोतमारे, भा. प्र. से. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी गोंदिया

जिल्हा परिषद / पंचायत समिती / नगरपंचायत निवडणुक 2021- 22

नगरपंचायत निवडणुकीतील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ना.मा.प्र) जागांच्या आरक्षणाबाबत.
जिल्हा परिषद / पंचायत समिती निवडणुकीसाठी अंतिम प्रतिस्पर्धी उमेदवारांचे शपथपत्र
नगरपंचायतीच्या सदस्य पदांच्या नागरीकांचा मागासप्रवर्ग(ना.मा.प्र.) व नागरीकांचा मागासप्रवर्ग (ना.मा.प्र. ) महीला आरक्षणाऐवजी सर्वसाधारण/सर्वसाधारण महिला सुधारीत फेरसोडतीचा कार्यक्रम प्रसिध्द करण्याबाबत.
ना.मा.प्र. व ना.मा.प्र. महिला आरक्षणाच्या ऐवजी सर्वसाधारण / सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांचे आरक्षण बदलास न.प. क्षेत्रातील प्रवर्गनिहाय आरक्षण अधिसूचना

नगर पंचायत प्रारुप प्रभाग रचना-2022

नगर पंचायतीचे नाव अंतिम परिसीमन परिशिष्ट-12 व 13 प्रभाग परिसीमन नकाशा
नगर परिषद आमगाव अंतिम परिसीमन पहा (4.80 MB) - - नकाशा पहा (2.79 MB)
नगर परिषद तिरोडा अंतिम परिसीमन पहा (2.49 MB) - - नकाशा पहा (2.65 MB)
नगर परिषद गोंदिया अंतिम परिसीमन पहा (5.10 MB) - - नकाशा पहा (3.40 MB)
नगर पंचायत गोरेगाव अंतिम परिसीमन पहा (3.50 MB) परिशिष्ट-12 व 13 पहा (280 KB) प्रभाग परिसीमन पहा (3.05 MB) नकाशा पहा (7.78 MB)
नगर पंचायत सडक अर्जुनी अंतिम परिसीमन पहा (3.89 MB) परिशिष्ट-12 व 13 पहा (389 KB) प्रभाग परिसीमन पहा (3.37 MB) नकाशा पहा (550 KB)
नगर पंचायत देवरी अंतिम परिसीमन पहा (3.93 MB) परिशिष्ट-12 व 13 पहा (366 KB) प्रभाग परिसीमन पहा (3.43 MB) नकाशा पहा (2.27 MB)
नगर पंचायत अर्जुनी अंतिम परिसीमन पहा (3.62 MB) परिशिष्ट-12 व 13 पहा (361 KB) प्रभाग परिसीमन पहा (3.20 MB) नकाशा पहा (676 KB)

सूचना

 • Inauguration 07-10-2021
  Inauguration of PSA Oxygen plant 07-10-2021
 • Ribbon Cutting
  Ribbon Cutting at Inauguration
 • Inauguration of Oxygen Plant
  Inauguration of PSA Oxygen Plant
 • Gondia Wild Life 3
  गोंदियातील वन्यजीव
 • Navegaon 1
  नवेगाव
 • Gondia Wildlife 2
  गोंदियातील वन्यजीव
 • Gondia Birds 1
  गोंदियातील पक्षी
 • Gondia Wild Life 1
  गोंदियातील वन्यजीव