बंद

अप्पर तहसील कार्यालय गोंदिया

भाडेपट्ट्याने व कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीची माहिती – अप्पर तहसील कार्यालय गोंदिया

 

गावाचे नाव अभिलेख पत्रक/पट्टा
फुलचुर डाउनलोड (5.74 MB)
फुलचुर डाउनलोड (3.06 MB)
कारंजा डाउनलोड (5.26 MB)
कारंजा डाउनलोड (5.36 MB)
पिंडकेपार डाउनलोड (6.21 MB)