बंद

अर्जुनी मोरगाव तालुका

भाडेपट्ट्याने व कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीची माहिती – अर्जुनी मोरगाव तालुका

गावाचे नाव अभिलेख पत्रक/पट्टा
देवलगाव बोदरा डाउनलोड(1.44 MB)
देवलगाव डाउनलोड(2.67 MB)
डोंगरगाव रीठी डाउनलोड(5.65 MB)
गुढरी डाउनलोड(7.95 MB)
इंजोरी डाउनलोड(701 KB)
इसापूर डाउनलोड(5.84 MB)
जानवा डाउनलोड(494 KB)
खैरी डाउनलोड(4.06 MB)
खोली डाउनलोड(5.11 MB)
कोहलगाव डाउनलोड(5.78 MB)
नवेगाव बांध डाउनलोड(4.61 MB)
पाथरी डाउनलोड(3.68 MB)
रामघाट डाउनलोड(7.48 MB)
रामपुरी डाउनलोड(1.72 MB)
रांजीटोला डाउनलोड(6.47 MB)
सरांडी रीठी डाउनलोड(402 KB)
सुकळी डाउनलोड(3.47 MB)
विहीरगाव बर्ड्या डाउनलोड(1.14 MB)
वडेगाव रेल्वे डाउनलोड(3.65 MB)
येगाव डाउनलोड(1.62 MB)
एरंडी डाउनलोड(5.66 MB)
गवर्रा डाउनलोड(3.56 MB)
केशोरी डाउनलोड(1.92 MB)
केळवध डाउनलोड(3.08 MB)
पवनी डाउनलोड(9.75 MB)
  वारवी डाउनलोड(9.75 MB)
 येलोडी डाउनलोड(7.51 MB)