बंद

गोंदिया तालुका

भाडेपट्ट्याने व कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीची माहिती – गोंदिया तालुका

गावाचे नाव  अभिलेख पत्रक/पट्टा
बाजारटोला डाउनलोड (775 KB)
बनाथर डाउनलोड (2.59 MB)
बिरसोला डाउनलोड (4.73 MB)
चंगेरा डाउनलोड (3.33 MB)
डांगोरली डाउनलोड (4.73 MB)
दासगाव डाउनलोड (4.35 MB)
देऊटोला डाउनलोड (996 KB)
जगनटोला डाउनलोड (5.00 MB)
जिरुटोला डाउनलोड (1.51 MB)`
कन्हारटोला डाउनलोड (2.05 MB)
काटी डाउनलोड (779 KB)
खळबंदा डाउनलोड (1.38 MB)
किन्ही डाउनलोड (3.55 MB)
कोचेवाही डाउनलोड (1.67 MB)
कोरणी डाउनलोड (4.56 MB)
मजितपूर डाउनलोड (625 KB)
मकडी डाउनलोड (1.13 MB)
मरारटोला डाउनलोड (274 KB)
पिपरटोला डाउनलोड (4.32 MB)
रजेगाव डाउनलोड (451 KB)
सतोना डाउनलोड (2.12 MB)
सेरकाटोला डाउनलोड (1.28 MB)
तेढवा डाउनलोड (4.63 MB)
टिकायातपूर डाउनलोड (243 KB)