बंद

जिल्हा परिषद

जिल्हा परिषद हे ग्रामिण भागाच्या विकासाची गंगोत्री आहे.  जिल्हा परिषद प्रशासकीय  रचना :-

पंचायत समिती – 8

एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प – 9

ग्राम पंचायत – 556

कृपया अधिकृत जिल्हा परिषद वेबसाइटला भेट द्या http://zpgondia.gov.in