बंद

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्‍हाधिकारी कार्यालय

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी

उपविभागीय कार्यालय

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
श्री विश्वास शिरसाटउपविभागीय अधिकारी, गोंदियाउपविभागीय कार्यालय, गोंदिया07182-236789
श्री अजय नाष्टेउपविभागीय अधिकारी, तिरोडाउपविभागीय कार्यालय, तिरोडा07198-254065
श्री अनमोल सागरउपविभागीय अधिकारी, देवरीउपविभागीय कार्यालय, देवरी07199-225273
श्री विनोद मेश्रामउपविभागीय अधिकारी, अर्जुनी मोरगावउपविभागीय कार्यालय, अर्जुनी मोरगाव07196-220147

तहसील कार्यालय

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
श्री आदेश डफळतहसीलदार, गोंदिया ग्रामीणतहसील कार्यालय, गोंदिया07182-236703
श्री. ए. डब्लू. खडतकरतहसीलदार, गोंदिया शहरतहसील कार्यालय, गोंदिया07182-232244
श्री प्रशांत घोरुडेतहसीलदार, तिरोडातहसील कार्यालय, तिरोडा07198-254159
श्री सचिन गोसावीतहसीलदार, गोरेगावतहसील कार्यालय, गोरेगाव07187-292330
श्री अनिल पवारतहसीलदार, देवरीतहसील कार्यालय, देवरी07199-225241
श्री. डी. एस. भोयरतहसीलदार, आमगावतहसील कार्यालय, आमगाव07196-225218
श्री शरद कांबलेतहसीलदार, सालेकसातहसील कार्यालय, सालेकसा07180-244136
श्री गावळतहसीलदार, सडक अर्जुनीतहसील कार्यालय, सडक अर्जुनी07199-233240
श्री. विनोद मेश्रामतहसीलदार, अर्जुनी मोरगावतहसील कार्यालय, अर्जुनी मोरगाव07196-220147