भाडेपट्ट्याने व कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीची माहिती – देवरी तालुका
गावाचे नाव  अभिलेख पत्रक/पट्टा
चिचगड डाउनलोड (949 KB)
चिलाटी डाउनलोड (48 KB)
डोंगरगाव डाउनलोड (199 KB)
मरामजोब डाउनलोड (276 KB)
ओवारा डाउनलोड (820 KB)
पांढरवानी डाउनलोड (320 KB)
पाऊलदवणा डाउनलोड (315 KB)
पिंडकेपार डाउनलोड (46 KB)
सावली डाउनलोड (425 KB)
सेरपार डाउनलोड (155 KB)
झुंजारीटोला डाउनलोड (81 KB)