बंद

नगर पंचायत

  1. गोरेगाव
  2. सडक अर्जुनी
  3. अर्जुनी/मोर.
  4. देवरी
  5. सालेकसा