बंद

जिल्‍हाधिकारी कार्यालय

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्‍हाधिकारी कार्यालय
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही मा.श्री. दीपक कुमार मीना, भा.प्र.से. जिल्हाधिकारी तथा जिल्‍हादंडाधिकारी collector[dot]gondia[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 07182-236149 जिल्हाधिकारी कार्यालय, पतंगा मैदान, आमगाव रोड, गोंदिया- 441601
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री राजेश खवले अपर जिल्हाधिकारी 07182-236146 खोली क्र. 005, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री सुभाष चौधरी निवासी उप जिल्हाधिकारी 07182-236147 खोली क्र. 102, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री सुभाष चौधरी उप जिल्हाधिकारी निवडणूक 07182-236148 खोली क्र. 112, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती स्मिता सुमित बेलपात्रे उप जिल्हाधिकारी रो.ह.यो 07182-236144 खोली क्र. 108, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती स्मिता सुमित बेलपात्रे उप जिल्हाधिकारी (सामान्‍य) 07182-233886 खोली क्र. 107, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री राहुल खांडेभराड भूसंपादन अधिकारी
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री डी. के. वानखेडे जिल्हा पुरवठा अधिकारी 07182-236153 खोली क्र. 002, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती कावेरी नाखले जिल्हा नियोजन अधिकारी 07182-233297 खोली क्र. 114, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया
छायाचित्र उपलब्ध नाही प्रणोती विलास बुलकुंडे जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास) खोली क्र. 114, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया