बंद

जिल्‍हाधिकारी कार्यालय

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्‍हाधिकारी कार्यालय
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती नयना अर्जुन गुंडे, भा. प्र. से. जिल्हाधिकारी तथा जिल्‍हादंडाधिकारी collector[dot]gondia[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 07182-236149 जिल्हाधिकारी कार्यालय, पतंगा मैदान, आमगाव रोड, गोंदिया- 441601
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री राजेश खवले अपर जिल्हाधिकारी 07182-236146 खोली क्र. 005, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री जयराम देशपांडे निवासी उप जिल्हाधिकारी 07182-236147 खोली क्र. 102, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री सुभाष चौधरी उप जिल्हाधिकारी निवडणूक 07182-236148 खोली क्र. 112, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री सचिन गोसावी उप जिल्हाधिकारी रो.ह.यो 07182-236144 खोली क्र. 108, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती स्मिता बेलपत्रे उप जिल्हाधिकारी (सामान्‍य) 07182-233886 खोली क्र. 107, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री सुभाष चौधरी भूसंपादन अधिकारी
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. अनिल सवई जिल्हा पुरवठा अधिकारी 07182-236153 खोली क्र. 002, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती कावेरी नाखले जिल्हा नियोजन अधिकारी 07182-233297 खोली क्र. 114, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया
छायाचित्र उपलब्ध नाही प्रणोती विलास बुलकुंडे जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास) खोली क्र. 114, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया