बंद

भूूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्‍याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्‍क अधिनियम, 2013 अन्‍वये कलम 19(1) खालील अधिसूचना, भुु.मा.क्र.42/अ-65/2018-2019, मौजा – झीलमीली, तह. जि. गोंदिया

भूूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्‍याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्‍क अधिनियम, 2013 अन्‍वये कलम 19(1) खालील अधिसूचना, भुु.मा.क्र.42/अ-65/2018-2019, मौजा – झीलमीली, तह. जि. गोंदिया
शीर्षक तारीख View / Download
भूूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्‍याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्‍क अधिनियम, 2013 अन्‍वये कलम 19(1) खालील अधिसूचना, भुु.मा.क्र.42/अ-65/2018-2019, मौजा – झीलमीली, तह. जि. गोंदिया 25/11/2022 पहा (761 KB)