बंद

ई -निविदा आणि शुद्धिपत्रक – गोंदिया जिल्ह्यातील ५५ खाजगी/शासकीय जागेवरील गौण खनिज पट्ट्याची मोजणी करिता

ई -निविदा आणि शुद्धिपत्रक – गोंदिया जिल्ह्यातील ५५ खाजगी/शासकीय जागेवरील गौण खनिज पट्ट्याची मोजणी करिता
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
ई -निविदा आणि शुद्धिपत्रक – गोंदिया जिल्ह्यातील ५५ खाजगी/शासकीय जागेवरील गौण खनिज पट्ट्याची मोजणी करिता

ई -निविदा आणि शुद्धिपत्रक – गोंदिया जिल्ह्यातील ५५ खाजगी/शासकीय जागेवरील गौण खनिज पट्ट्याची मोजणी करिता

24/12/2019 15/01/2020 पहा (3 MB)