बंद

कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS,BAMS)या पदासाठी पदभरती घेण्यात आलेल्या दिनांक 15/02/2022 रोजीच्या प्रत्यक्ष मुलाखतीबाबत प्रतिक्षा यादी

कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS,BAMS)या पदासाठी पदभरती घेण्यात आलेल्या दिनांक 15/02/2022 रोजीच्या प्रत्यक्ष मुलाखतीबाबत प्रतिक्षा यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS,BAMS)या पदासाठी पदभरती घेण्यात आलेल्या दिनांक 15/02/2022 रोजीच्या प्रत्यक्ष मुलाखतीबाबत प्रतिक्षा यादी

कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS,BAMS)या पदासाठी पदभरती घेण्यात आलेल्या दिनांक 15/02/2022 रोजीच्या प्रत्यक्ष मुलाखतीबाबत प्रतिक्षा यादी

22/02/2023 31/03/2023 पहा (254 KB)