बंद

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजने अंतर्गत पणन हंगाम २०१९-२० मधील गोंदिया जिल्ह्यातील आदिवासी विकास महामंडळ यांचे धान खरेदी केंद्राची यादी

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजने अंतर्गत पणन हंगाम २०१९-२० मधील गोंदिया जिल्ह्यातील आदिवासी विकास महामंडळ यांचे धान खरेदी केंद्राची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजने अंतर्गत पणन हंगाम २०१९-२० मधील गोंदिया जिल्ह्यातील आदिवासी विकास महामंडळ यांचे धान खरेदी केंद्राची यादी

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजने अंतर्गत पणन हंगाम २०१९-२० मधील गोंदिया जिल्ह्यातील आदिवासी विकास महामंडळ यांचे धान खरेदी केंद्राची यादी

04/11/2019 30/11/2019 पहा (5 MB)