बंद

गोंदिया जिल्हयातील मौजा डांगुर्ली, किन्ही, देवरी येथील अवैध वाळु साठयाचा जाहिर लिलाव

गोंदिया जिल्हयातील मौजा डांगुर्ली, किन्ही, देवरी येथील अवैध वाळु साठयाचा जाहिर लिलाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
गोंदिया जिल्हयातील मौजा डांगुर्ली, किन्ही, देवरी येथील अवैध वाळु साठयाचा जाहिर लिलाव

तहसिल कार्यालय गोंदिया येथे दिनांक ०७/१०/२०२२ सकाळी १२.०० वाजता गोंदिया जिल्हयातील मौजा डांगुर्ली, किन्ही, देवरी येथील अवैध वाळु साठयाचा जाहिर लिलाव.

03/10/2022 09/10/2022 पहा (2 MB)