बंद

गोंदिया जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या (SPCA)व्यवस्थापकीय समितीवर अशासकीय सदस्यांच्या निवडीसाठी करावयाचा अर्ज.

गोंदिया जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या (SPCA)व्यवस्थापकीय समितीवर अशासकीय सदस्यांच्या निवडीसाठी करावयाचा अर्ज.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
गोंदिया जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या (SPCA)व्यवस्थापकीय समितीवर अशासकीय सदस्यांच्या निवडीसाठी करावयाचा अर्ज.

गोंदिया जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या (SPCA)व्यवस्थापकीय समितीवर अशासकीय सदस्यांच्या निवडीसाठी करावयाचा अर्ज.

21/02/2022 15/03/2022 पहा (560 KB)