बंद

जहिरात – गोंदिया जिल्ह्यातील गौण खनिज खणीपट्टयांचा लिलाव करण्याकरिता भूविज्ञानिक तांत्रिक सल्लागार ची नियुक्ती बाबत इ-निविदा

जहिरात – गोंदिया जिल्ह्यातील गौण खनिज खणीपट्टयांचा लिलाव करण्याकरिता भूविज्ञानिक तांत्रिक सल्लागार ची नियुक्ती बाबत इ-निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जहिरात – गोंदिया जिल्ह्यातील गौण खनिज खणीपट्टयांचा लिलाव करण्याकरिता भूविज्ञानिक तांत्रिक सल्लागार ची नियुक्ती बाबत इ-निविदा

जहिरात – गोंदिया जिल्ह्यातील गौण खनिज खणीपट्टयांचा लिलाव करण्याकरिता भूविज्ञानिक तांत्रिक सल्लागार ची नियुक्ती बाबत इ-निविदा

26/10/2020 04/11/2020 पहा (2 MB)