बंद

जाहिरात – मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१८ – २०१९ संवैधानिक लेखापरीक्षणाकरिता सनदी लेखापरीक्षकाची नेमणूक करण्याबाबत

जाहिरात – मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१८ – २०१९ संवैधानिक लेखापरीक्षणाकरिता सनदी लेखापरीक्षकाची नेमणूक करण्याबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जाहिरात – मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१८ – २०१९ संवैधानिक लेखापरीक्षणाकरिता सनदी लेखापरीक्षकाची नेमणूक करण्याबाबत

जाहिरात – मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१८ – २०१९ संवैधानिक लेखापरीक्षणाकरिता सनदी लेखापरीक्षकाची नेमणूक करण्याबाबत

30/05/2019 06/06/2019 पहा (3 MB)