बंद

जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्येवस्थेअंतर्गत रास्तभाव दुकानातुन पात्र लाभार्थ्याना शिधावस्तुचे वितरण करण्याबाबत

जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्येवस्थेअंतर्गत रास्तभाव दुकानातुन पात्र लाभार्थ्याना शिधावस्तुचे वितरण करण्याबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्येवस्थेअंतर्गत रास्तभाव दुकानातुन पात्र लाभार्थ्याना शिधावस्तुचे वितरण करण्याबाबत

जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्येवस्थेअंतर्गत रास्तभाव दुकानातुन पात्र लाभार्थ्याना शिधावस्तुचे वितरण करण्याबाबत

08/06/2021 30/06/2021 पहा (187 KB)