बंद

पणन हंगाम 2020-21 मध्ये विकेंद्रित धान व भरड धान्य खरेदी योजने अंतर्गत केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत खरेदी दराबाबत.

पणन हंगाम 2020-21 मध्ये विकेंद्रित धान व भरड धान्य खरेदी योजने अंतर्गत केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत खरेदी दराबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
पणन हंगाम 2020-21 मध्ये विकेंद्रित धान व भरड धान्य खरेदी योजने अंतर्गत केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत खरेदी दराबाबत.

पणन हंगाम 2020-21 मध्ये विकेंद्रित धान व भरड धान्य खरेदी योजने अंतर्गत केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत खरेदी दराबाबत.

27/10/2020 30/11/2020 पहा (159 KB)