बंद

राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशी कंत्राटी तत्वावर सेवानिवृत्त चौकशी अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याबाबत

राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशी कंत्राटी तत्वावर सेवानिवृत्त चौकशी अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशी कंत्राटी तत्वावर सेवानिवृत्त चौकशी अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याबाबत

राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशी कंत्राटी तत्वावर सेवानिवृत्त चौकशी अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याबाबत

19/09/2018 04/10/2018 पहा (578 KB)