बंद

रेल्वे अधिनियम १९८९ चे २० (क) नुसार जमिन संपादन करण्यासंबंधी अधिसूचना प्रसिध्द करणे बाबत मौजा – कुडवा, ढाकणी, पिंककेपार व कारंजा ता जि गोंदिया

रेल्वे अधिनियम १९८९ चे २० (क) नुसार जमिन संपादन करण्यासंबंधी अधिसूचना प्रसिध्द करणे बाबत मौजा – कुडवा, ढाकणी, पिंककेपार व कारंजा ता जि गोंदिया
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
रेल्वे अधिनियम १९८९ चे २० (क) नुसार जमिन संपादन करण्यासंबंधी अधिसूचना प्रसिध्द करणे बाबत मौजा – कुडवा, ढाकणी, पिंककेपार व कारंजा ता जि गोंदिया

रेल्वे अधिनियम १९८९ चे २० (क) नुसार जमिन संपादन करण्यासंबंधी अधिसूचना प्रसिध्द करणे बाबत मौजा – कुडवा, ढाकणी, पिंककेपार व कारंजा ता जि गोंदिया

23/12/2021 31/01/2022 पहा (1 MB)