बंद

विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पदभरतीची पात्र उमेदवारांची मुलाखत आणि अपात्र उमेदवारांच्या आक्षेप अर्जावर निर्णयाबाबत.

विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पदभरतीची पात्र उमेदवारांची मुलाखत आणि अपात्र उमेदवारांच्या आक्षेप अर्जावर निर्णयाबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पदभरतीची पात्र उमेदवारांची मुलाखत आणि अपात्र उमेदवारांच्या आक्षेप अर्जावर निर्णयाबाबत.

विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पदभरतीची पात्र उमेदवारांची मुलाखत आणि अपात्र उमेदवारांच्या आक्षेप अर्जावर निर्णयाबाबत.

30/08/2021 15/09/2021 पहा (3 MB)