बंद

शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळणुकीसाठी गोंदिया जिल्ह्यातील हमाल कंत्राट निश्चित करण्याबाबत

शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळणुकीसाठी गोंदिया जिल्ह्यातील हमाल कंत्राट निश्चित करण्याबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळणुकीसाठी गोंदिया जिल्ह्यातील हमाल कंत्राट निश्चित करण्याबाबत

शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळणुकीसाठी गोंदिया जिल्ह्यातील हमाल कंत्राट निश्चित करण्याबाबत

08/01/2019 31/01/2019 पहा (1 MB)