बंद

महराष्ट्र राज्य समाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटी, मंत्रालय , मुंबई गोंदिया समाजिक अंकेक्षण करिता जिल्हा स्तरावर साधन व्यक्तीच्या पॅनेलवर नियुक्तीसाठी उमिद्वारांचीमुलाखत-गुणांकन यादी

महराष्ट्र राज्य समाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटी, मंत्रालय , मुंबई गोंदिया समाजिक अंकेक्षण करिता जिल्हा स्तरावर साधन व्यक्तीच्या पॅनेलवर नियुक्तीसाठी उमिद्वारांचीमुलाखत-गुणांकन यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
महराष्ट्र राज्य समाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटी, मंत्रालय , मुंबई गोंदिया समाजिक अंकेक्षण करिता जिल्हा स्तरावर साधन व्यक्तीच्या पॅनेलवर नियुक्तीसाठी उमिद्वारांचीमुलाखत-गुणांकन यादी

महराष्ट्र राज्य समाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटी, मंत्रालय , मुंबई

गोंदिया समाजिक अंकेक्षण करिता जिल्हा स्तरावर साधन व्यक्तीच्या पॅनेलवर नियुक्तीसाठी उमिद्वारांचीमुलाखत-गुणांकन यादी

16/11/2023 23/11/2023 पहा (7 MB)