बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा-बिरसी, ता-गोंदिया, जि-गोंदिया

थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा-बिरसी, ता-गोंदिया, जि-गोंदिया

12/04/2024 30/04/2025 पहा (740 KB)
थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा- खातिया ता-गोंदिया, जि-गोंदिया

थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा- खातिया ता-गोंदिया, जि-गोंदिया

12/04/2024 30/04/2025 पहा (579 KB)
थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा- कामठा, ता-गोंदिया, जि-गोंदिया

थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा- कामठा, ता-गोंदिया, जि-गोंदिया

12/04/2024 30/04/2025 पहा (514 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्रा ची यादी, गोंदिया जिल्हा.

आपले सरकार सेवा केंद्रा ची यादी, गोंदिया जिल्हा.

01/01/2024 31/12/2024 पहा (374 KB)
संग्रहित