बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा- नागरा, ता-गोंदिया, जि-गोंदिया

थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा- नागरा, ता-गोंदिया, जि-गोंदिया

30/11/2023 31/12/2023 पहा (381 KB)
थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा- कुडवा, ता-गोंदिया, जि-गोंदिया

थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा- कुडवा, ता-गोंदिया, जि-गोंदिया

30/11/2023 31/12/2023 पहा (494 KB)
थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा- चोपा, ता-तिरोडा, जि-गोंदिया

थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा- चोपा, ता-तिरोडा, जि-गोंदिया

30/11/2023 31/12/2023 पहा (371 KB)
थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा- बबई, ता-तिरोडा, जि-गोंदिया

थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा- बबई, ता-तिरोडा, जि-गोंदिया

30/11/2023 31/12/2023 पहा (388 KB)
थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा- चिरेखानी, ता-तिरोडा, जि-गोंदिया

थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा- चिरेखानी, ता-तिरोडा, जि-गोंदिया

30/11/2023 31/12/2023 पहा (386 KB)
थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा- बेलाटी, ता-तिरोडा, जि-गोंदिया

थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा- बेलाटी, ता-तिरोडा, जि-गोंदिया

30/11/2023 31/12/2023 पहा (409 KB)
थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा- रावणवाडी, ता-गोंदिया, जि-गोंदिया

थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा- रावणवाडी, ता-गोंदिया, जि-गोंदिया

10/11/2023 30/11/2023 पहा (336 KB)
रष्ट्रीय राज्य महामार्ग क्र. NH543 कारिता थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत.

रष्ट्रीय राज्य महामार्ग क्र. NH543 कारिता थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत.

01/11/2023 30/11/2023 पहा (1 MB)
महात्मा फुले विकास महामंडळ अंतर्गत विविध योजनांची माहिती

महात्मा फुले विकास महामंडळ अंतर्गत विविध योजनांची माहिती

25/07/2023 31/12/2023 पहा (707 KB)
गोंदिया जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी.

गोंदिया जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी.

08/05/2023 31/12/2023 पहा (734 KB)
संग्रहित