बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अधिसुचना – गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा (कि. मी. 87+000) ते गोंदिया (कि. मी. 115+200) रा.म.क्र 753 रस्त्याचे उन्नतीकरण व सिमेंट कॉन्क्रीटीकरण दुपदरीकरण करण्याबाबत

अधिसुचना – गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा (कि. मी. 87+000) ते गोंदिया (कि. मी. 115+200) रा.म.क्र 753 रस्त्याचे उन्नतीकरण व सिमेंट कॉन्क्रीटीकरण दुपदरीकरण करण्याबाबत

26/05/2023 30/06/2023 पहा (782 KB)
अधिसुचना -गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव (कि. मी. 38+200) ते गोंदिया (कि. मी. 58+275) रा.म.क्र 543 रस्त्याचे उन्नतीकरण व सिमेंट कॉन्क्रीटीकरण दुपदरीकरण करण्याबाबत

अधिसुचना -गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव (कि. मी. 38+200) ते गोंदिया (कि. मी. 58+275) रा.म.क्र 543 रस्त्याचे उन्नतीकरण व सिमेंट कॉन्क्रीटीकरण दुपदरीकरण करण्याबाबत

26/05/2023 30/06/2023 पहा (1 MB)
थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा- बोरकन्हार, ता-आमगाव, जि-गोंदिया

थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा- बोरकन्हार, ता-आमगाव, जि-गोंदिया

23/05/2023 30/06/2023 पहा (731 KB)
थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा- पालडोंगरी, ता-तिरोडा, जि-गोंदिया

थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा- पालडोंगरी, ता-तिरोडा, जि-गोंदिया

23/05/2023 30/06/2023 पहा (757 KB)
थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा- नागरा, ता-गोंदिया, जि-गोंदिया

थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा- नागरा, ता-गोंदिया, जि-गोंदिया

23/05/2023 30/06/2023 पहा (735 KB)
थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा- गुदमा, ता-गोंदिया, जि-गोंदिया

थेट खरेदी पध्दतीने जमिन संपादन करणेबाबत मौजा- गुदमा, ता-गोंदिया, जि-गोंदिया

11/05/2023 31/05/2023 पहा (584 KB)
गोंदिया जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी.

गोंदिया जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी.

08/05/2023 31/12/2023 पहा (734 KB)
स्थानिक सुट्ट्या जिल्हा गोंदिया.

स्थानिक सुट्ट्या जिल्हा गोंदिया.

02/03/2023 31/12/2023 पहा (232 KB)
संग्रहित