बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
गोंदिया जिल्हयातील मौजा डांगुर्ली, किन्ही, देवरी येथील अवैध वाळु साठयाचा जाहिर लिलाव

तहसिल कार्यालय गोंदिया येथे दिनांक ०७/१०/२०२२ सकाळी १२.०० वाजता गोंदिया जिल्हयातील मौजा डांगुर्ली, किन्ही, देवरी येथील अवैध वाळु साठयाचा जाहिर लिलाव.

03/10/2022 09/10/2022 पहा (2 MB)
स्थानिक सुट्ट्या जिल्हा गोंदिया.

स्थानिक सुट्ट्या जिल्हा गोंदिया.

30/09/2022 31/12/2022 पहा (324 KB)
गोंदिया जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी.

गोंदिया जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी.

08/10/2021 31/12/2022 पहा (10 MB)
संग्रहित