बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
पणन हंगाम 2020-21 मध्ये विकेंद्रित धान व भरड धान्य खरेदी योजने अंतर्गत केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत खरेदी दराबाबत.

पणन हंगाम 2020-21 मध्ये विकेंद्रित धान व भरड धान्य खरेदी योजने अंतर्गत केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत खरेदी दराबाबत.

27/10/2020 30/11/2020 पहा (159 KB)
गोंदिया जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी

गोंदिया जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी

27/02/2020 31/12/2020 पहा (715 KB)
संग्रहित