बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
ई-निवीदा व ई-लिलाव रेतीघाट डेपो जिल्हा गोंदिया तीन वर्षाकरिता सन 2024-2026.

ई-निवीदा व ई-लिलाव रेतीघाट डेपो जिल्हा गोंदिया तीन वर्षाकरिता सन 2024-2026.

23/02/2024 12/03/2024 पहा (5 MB)
सुचना – दिनांक 13/02/2024 रोजी रेतीघाट डेपोकरिता ठेवण्यात आलेली ई-निवीदा रद्द करण्याबाबत.

सुचना – दिनांक 13/02/2024 रोजी रेतीघाट डेपोकरिता ठेवण्यात आलेली ई-निवीदा रद्द करण्याबाबत.

23/02/2024 29/02/2024 पहा (1 MB)
ई-निवीदा व ई-लिलाव रेतीघाट डेपो जिल्हा गोंदिया तीन वर्षाकरिता सन 2024-2026

ई-निवीदा व ई-लिलाव रेतीघाट डेपो जिल्हा गोंदिया तीन वर्षाकरिता सन 2024-2026

13/02/2024 28/02/2024 पहा (1 MB)
संग्रहित