बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
ई-निवीदा व ई-लिलाव रेतीघाट डेपो जिल्हा गोंदिया तीन वर्षाकरिता सन 2024-2026.

ई-निवीदा व ई-लिलाव रेतीघाट डेपो जिल्हा गोंदिया तीन वर्षाकरिता सन 2024-2026.

08/03/2024 15/03/2024 पहा (5 MB)
ई-निवीदा व ई-लिलाव रेतीघाट डेपो जिल्हा गोंदिया तीन वर्षाकरिता सन 2024-2026.

ई-निवीदा व ई-लिलाव रेतीघाट डेपो जिल्हा गोंदिया तीन वर्षाकरिता सन 2024-2026.

23/02/2024 12/03/2024 पहा (5 MB)
सुचना – दिनांक 12/03/2024 रोजी रेतीघाट डेपोकरिता ठेवण्यात आलेली ई-निवीदा रद्द करण्याबाबत.

सुचना – दिनांक 12/03/2024 रोजी रेतीघाट डेपोकरिता ठेवण्यात आलेली ई-निवीदा रद्द करण्याबाबत.

01/03/2024 12/03/2024 पहा (525 KB)
सुचना – दिनांक 13/02/2024 रोजी रेतीघाट डेपोकरिता ठेवण्यात आलेली ई-निवीदा रद्द करण्याबाबत.

सुचना – दिनांक 13/02/2024 रोजी रेतीघाट डेपोकरिता ठेवण्यात आलेली ई-निवीदा रद्द करण्याबाबत.

23/02/2024 29/02/2024 पहा (1 MB)
ई-निवीदा व ई-लिलाव रेतीघाट डेपो जिल्हा गोंदिया तीन वर्षाकरिता सन 2024-2026

ई-निवीदा व ई-लिलाव रेतीघाट डेपो जिल्हा गोंदिया तीन वर्षाकरिता सन 2024-2026

13/02/2024 28/02/2024 पहा (1 MB)
महासंस्कृती महोत्सव – निविदा

महासंस्कृती महोत्सव – निविदा

31/01/2024 06/02/2024 पहा (2 MB)
पोलीस पाटील भरती सन २०२३ करिता ई-निवीदा काढूण दरपत्रक मागविण्याबाबत

पोलीस पाटील भरती सन २०२३ करिता ई-निवीदा काढूण दरपत्रक मागविण्याबाबत

24/08/2023 29/08/2023 पहा (118 KB)
द्रवनत्र वाहतुक निविदा सन 2023-2024

द्रवनत्र वाहतुक निविदा सन 2023-2024

13/06/2023 26/06/2023 पहा (972 KB)
निवीदा सुचना नगर परिषद गोंदिया 04/05/2023 16/05/2023 पहा (980 KB)
रेतीघाट लिलाव जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल (Draft DSR)सन 2022-2023 जिल्हा गोंदिया.

रेतीघाट लिलाव जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल (Draft DSR)सन 2022-2023 जिल्हा गोंदिया.

18/10/2022 19/11/2022 पहा (9 MB)