बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मनरेगा अंतर्गत AMRS/संवैधानिक लेखापरीक्षकांची अंतिम निवड यादी जिल्हा गोंदिया.

मनरेगा अंतर्गत AMRS/संवैधानिक लेखापरीक्षकांची अंतिम निवड यादी जिल्हा गोंदिया.

20/05/2022 31/05/2022 पहा (576 KB)
जहिरात – जिल्हा परिषद गोंदिया येथे आरोग्य विभागांतर्गत विविध पदांसाठी अंशकालीन पदभरती

जहिरात – जिल्हा परिषद गोंदिया येथे आरोग्य विभागांतर्गत विविध पदांसाठी अंशकालीन पदभरती

17/05/2022 25/05/2022 पहा (222 KB)
जहिरात – जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत.

जहिरात – जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत.

29/04/2022 19/05/2022 पहा (307 KB)
जहिरात – जिल्हा परिषद गोंदिया येथे आरोग्य विभागांतर्गत विविध पदांसाठी अंशकालीन पदभरती

जहिरात – जिल्हा परिषद गोंदिया येथे आरोग्य विभागांतर्गत विविध पदांसाठी अंशकालीन पदभरती

20/04/2022 30/04/2022 पहा (543 KB)
गोंदिया जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या (SPCA)व्यवस्थापकीय समितीवर अशासकीय सदस्यांच्या निवडीसाठी करावयाचा अर्ज.

गोंदिया जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या (SPCA)व्यवस्थापकीय समितीवर अशासकीय सदस्यांच्या निवडीसाठी करावयाचा अर्ज.

21/02/2022 15/03/2022 पहा (560 KB)
कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS & BAMS)या पदासाठी पदभरती घेण्यात आलेल्या दिनांक 16/02/2022 रोजीच्या प्रत्यक्ष मुलाखतीबाबत प्रतिक्षा यादी

कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS & BAMS)या पदासाठी पदभरती घेण्यात आलेल्या दिनांक 16/02/2022 रोजीच्या प्रत्यक्ष मुलाखतीबाबत प्रतिक्षा यादी

25/02/2022 15/03/2022 पहा (227 KB)
जहिरात – कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS & BAMS)या पदासाठी पदभरती प्रत्यक्ष मुलाखतीने दिनांक 16/02/2022

जहिरात – कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS & BAMS)या पदासाठी पदभरती प्रत्यक्ष मुलाखतीने दिनांक 16/02/2022

11/02/2022 16/02/2022 पहा (213 KB)
जहिरात – कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS & BAMS)या पदासाठी पदभरती प्रत्यक्ष मुलाखतीने दिनांक 01/11/2021

जहिरात – कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS & BAMS)या पदासाठी पदभरती प्रत्यक्ष मुलाखतीने दिनांक 01/11/2021

22/10/2021 01/11/2021 पहा (398 KB)
शुद्धिपत्रक – कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS & BAMS)या पदासाठी पदभरती प्रत्यक्ष मुलाखतीने दिनांक 01/11/2021

शुद्धिपत्रक – कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS & BAMS)या पदासाठी पदभरती प्रत्यक्ष मुलाखतीने दिनांक 01/11/2021

29/10/2021 01/11/2021 पहा (296 KB)
कंत्राटी फार्मासिस्ट-एआरटी पदभरतीची गुणवत्त्ता यादी

कंत्राटी फार्मासिस्ट-एआरटी पदभरतीची गुणवत्त्ता यादी

24/09/2021 15/10/2021 पहा (384 KB)