बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
तलाठी पदभरती 2023 – कागदपत्रे पडताळणी दि. 21/02/2024 सकाळी 11:00 वा.

तलाठी पदभरती 2023 – कागदपत्रे पडताळणी दि. 21/02/2024 सकाळी 11:00 वा.

14/02/2024 21/02/2024 पहा (277 KB)
जहिरात – जिल्हा गोंदिया येथे मनरेगा अंतर्गत तक्रार निवारण प्राधिकारी (रो.ह.यो.) यांची नेमणूक करणेबाबत.

जहिरात – जिल्हा गोंदिया येथे मनरेगा अंतर्गत तक्रार निवारण प्राधिकारी (रो.ह.यो.) यांची नेमणूक करणेबाबत.

30/01/2024 07/02/2024 पहा (1 MB)
तलाठी पदभरती 2023 – कागदपत्रे पडताळणी दि. 05/02/2024 सकाळी 11:00 वा.

तलाठी पदभरती 2023 – कागदपत्रे पडताळणी दि. 05/02/2024 सकाळी 11:00 वा.

30/01/2024 05/02/2024 पहा (200 KB)
जहिरात – कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS,BAMS) या पदासाठी पदभरती प्रत्यक्ष मुलाखतीने दिनांक 17/01/2024

जहिरात – कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS,BAMS) या पदासाठी पदभरती प्रत्यक्ष मुलाखतीने दिनांक 17/01/2024

03/01/2024 17/01/2024 पहा (203 KB)
जहिरात – कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS,BAMS) या पदासाठी पदभरती प्रत्यक्ष मुलाखतीने दिनांक 09/11/2023

जहिरात – कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS,BAMS) या पदासाठी पदभरती प्रत्यक्ष मुलाखतीने दिनांक 09/11/2023

06/11/2023 09/11/2023 पहा (692 KB)
महराष्ट्र राज्य समाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटी, मंत्रालय , मुंबई समाजिक अंकेक्षण करिता जिल्हा स्तरावर साधन व्यक्तीच्या पॅनेलवर नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवारांची मुलाखत

महराष्ट्र राज्य समाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटी, मंत्रालय , मुंबई समाजिक अंकेक्षण करिता जिल्हा स्तरावर साधन व्यक्तीच्या पॅनेलवर नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवारांची मुलाखत

27/09/2023 10/10/2023 पहा (3 MB)
पोलीस पाटील भरती 2023 (मोरगाव अर्जुनी)

पोलीस पाटील भरती 2023 (मोरगाव अर्जुनी)

08/09/2023 20/09/2023 पहा (3 MB)
जाहिरात – जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण जिल्हा न्यायालय गोंदिया येथे 11 महिन्यांसाठी लेखापाल नियुक्तीबाबत.

जाहिरात – जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण जिल्हा न्यायालय गोंदिया येथे 11 महिन्यांसाठी लेखापाल नियुक्तीबाबत.

01/09/2023 11/09/2023 पहा (4 MB)
जहिरात – जिल्हा गोंदिया येथे MGNREGA अंतर्गत दैनिक मजुरी तत्वावर सामाजिक लेखापरीक्षण साधन व्यक्ती या पदासाठी पदभरती. (१०० पात्र उमेदवारांची पॅनलवर नियुक्ती)

जहिरात – जिल्हा गोंदिया येथे MGNREGA अंतर्गत दैनिक मजुरी तत्वावर सामाजिक लेखापरीक्षण साधन व्यक्ती या पदासाठी पदभरती. (१०० पात्र उमेदवारांची पॅनलवर नियुक्ती)

23/08/2023 01/09/2023 पहा (2 MB)
जहिरात – जिल्हा परिषद गोंदिया अंतर्गत गट-क सवंर्गातील पदांसाठी सरळसेवेने पदभरती २०२३

जहिरात – जिल्हा परिषद गोंदिया अंतर्गत गट-क सवंर्गातील पदांसाठी सरळसेवेने पदभरती २०२३

07/08/2023 31/08/2023 पहा (933 KB)