बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
तलाठी पदभरती 2023 – निवड यादी व प्रतीक्षा यादी जिल्हा गोंदिया.

तलाठी पदभरती 2023 – निवड यादी व प्रतीक्षा यादी जिल्हा गोंदिया.

14/03/2024 14/04/2024 पहा (3 MB)
सूचना – नागरी आशा स्वयंसेविका निवड बाबत पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी.

सूचना – नागरी आशा स्वयंसेविका निवड बाबत पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी.

05/03/2024 12/03/2024 पहा (4 MB)
तलाठी पदभरती 2023 – निवड यादी

तलाठी पदभरती 2023 – निवड यादी

23/01/2024 29/02/2024 पहा (4 MB)
जहिरात – नागरी आशा स्वयंसेविका निवड बाबत

जहिरात – नागरी आशा स्वयंसेविका निवड बाबत

14/02/2024 26/02/2024 पहा (526 KB)
तलाठी पदभरती 2023 – कागदपत्रे पडताळणी दि. 21/02/2024 सकाळी 11:00 वा.

तलाठी पदभरती 2023 – कागदपत्रे पडताळणी दि. 21/02/2024 सकाळी 11:00 वा.

14/02/2024 21/02/2024 पहा (277 KB)
जहिरात – जिल्हा गोंदिया येथे मनरेगा अंतर्गत तक्रार निवारण प्राधिकारी (रो.ह.यो.) यांची नेमणूक करणेबाबत.

जहिरात – जिल्हा गोंदिया येथे मनरेगा अंतर्गत तक्रार निवारण प्राधिकारी (रो.ह.यो.) यांची नेमणूक करणेबाबत.

30/01/2024 07/02/2024 पहा (1 MB)
तलाठी पदभरती 2023 – कागदपत्रे पडताळणी दि. 05/02/2024 सकाळी 11:00 वा.

तलाठी पदभरती 2023 – कागदपत्रे पडताळणी दि. 05/02/2024 सकाळी 11:00 वा.

30/01/2024 05/02/2024 पहा (200 KB)
जहिरात – कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS,BAMS) या पदासाठी पदभरती प्रत्यक्ष मुलाखतीने दिनांक 17/01/2024

जहिरात – कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS,BAMS) या पदासाठी पदभरती प्रत्यक्ष मुलाखतीने दिनांक 17/01/2024

03/01/2024 17/01/2024 पहा (203 KB)
जहिरात – कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS,BAMS) या पदासाठी पदभरती प्रत्यक्ष मुलाखतीने दिनांक 09/11/2023

जहिरात – कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS,BAMS) या पदासाठी पदभरती प्रत्यक्ष मुलाखतीने दिनांक 09/11/2023

06/11/2023 09/11/2023 पहा (692 KB)
महराष्ट्र राज्य समाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटी, मंत्रालय , मुंबई समाजिक अंकेक्षण करिता जिल्हा स्तरावर साधन व्यक्तीच्या पॅनेलवर नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवारांची मुलाखत

महराष्ट्र राज्य समाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटी, मंत्रालय , मुंबई समाजिक अंकेक्षण करिता जिल्हा स्तरावर साधन व्यक्तीच्या पॅनेलवर नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवारांची मुलाखत

27/09/2023 10/10/2023 पहा (3 MB)