बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पदभरती अंतिम गुणपत्रक

प्रकाशित तारीख: 16/09/2021

विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पदभरती अंतिम गुणपत्रक

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
करार पध्द्ति ने फार्मासिस्ट-एआरटी पदाच्या भरतीसाठी सूचना

प्रकाशित तारीख: 14/09/2021

करार पध्द्ति ने फार्मासिस्ट-एआरटी पदाच्या भरतीसाठी सूचना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
सार्वजनिक गणेशोत्सव २०२१ – मार्गदर्शक सूचना

प्रकाशित तारीख: 09/09/2021

सार्वजनिक गणेशोत्सव २०२१ – मार्गदर्शक सूचना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पदभरतीचे पात्र उमेदवारांसाठी मुलाखत नमुना पत्र (मुलाखत दिनांक: १४ सप्टे. व १५ सप्टे. २०२१ स. १०:० वा. पासुन)

प्रकाशित तारीख: 30/08/2021

विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पदभरतीचे पात्र उमेदवारांसाठी मुलाखत नमुना पत्र (मुलाखत दिनांक: १४ सप्टे. व १५ सप्टे. २०२१ स. १०:०…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पदभरतीची पात्र उमेदवारांची मुलाखत आणि अपात्र उमेदवारांच्या आक्षेप अर्जावर निर्णयाबाबत.

प्रकाशित तारीख: 30/08/2021

विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पदभरतीची पात्र उमेदवारांची मुलाखत आणि अपात्र उमेदवारांच्या आक्षेप अर्जावर निर्णयाबाबत.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
गोंदिया जिल्हयातील शासकीय गौण खनिपटटे लिलावाकरिता ई-निविदा / ई-लिलाव

प्रकाशित तारीख: 23/08/2021

गोंदिया जिल्हयातील शासकीय गौण खनिपटटे लिलावाकरिता ई-निविदा / ई-लिलाव सूचना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी या पदाकरीता प्रत्यक्ष मुलाखती समुपदेशनाद्वारे (मुलाखतीचा दिनांक – 0५-०८-२०२१ वेळ सकाळी १०.३० पासून)

प्रकाशित तारीख: 30/07/2021

कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी या पदाकरीता प्रत्यक्ष मुलाखती समुपदेशनाद्वारे (मुलाखतीचा दिनांक – 0५-०८-२०२१ वेळ सकाळी १०.३० पासून)

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
विशेष सहाय्यक सरकारी वकील भरती 2020 ची पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी.

प्रकाशित तारीख: 17/06/2021

विशेष सहाय्यक सरकारी वकील भरती 2020 ची पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्येवस्थेअंतर्गत रास्तभाव दुकानातुन पात्र लाभार्थ्याना शिधावस्तुचे वितरण करण्याबाबत

प्रकाशित तारीख: 08/06/2021

जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्येवस्थेअंतर्गत रास्तभाव दुकानातुन पात्र लाभार्थ्याना शिधावस्तुचे वितरण करण्याबाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
जहिरात – राष्ट्रिय आरोग्य अभियान Covid-19 अंतर्गत विविध पदाची पदभरती जिल्हा गोंदिया.

प्रकाशित तारीख: 27/04/2021

जहिरात – राष्ट्रिय आरोग्य अभियान Covid-19 अंतर्गत विविध पदाची पदभरती जिल्हा गोंदिया.

तपशील पहा