बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
नगर परिषद तिरोडाच्या सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम 2022 साठी सदस्य पदांच्या आरक्षण सोडतीची अंतिम अधिसूचना

प्रकाशित तारीख: 01/07/2022

नगर परिषद तिरोडाच्या सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम 2022 साठी सदस्य पदांच्या आरक्षण सोडतीची अंतिम अधिसूचना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
नगर परिषद गोरेगावच्या सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम 2022 साठी सदस्य पदांच्या आरक्षण सोडतीची अंतिम अधिसूचना

प्रकाशित तारीख: 01/07/2022

नगर परिषद गोरेगावच्या सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम 2022 साठी सदस्य पदांच्या आरक्षण सोडतीची अंतिम अधिसूचना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
नगर परिषद आमगावच्या सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम 2022 साठी सदस्य पदांच्या आरक्षण सोडतीची अंतिम अधिसूचना

प्रकाशित तारीख: 01/07/2022

नगर परिषद आमगावच्या सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम 2022 साठी सदस्य पदांच्या आरक्षण सोडतीची अंतिम अधिसूचना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
नगर परिषद गोंदियाच्या सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम 2022 साठी सदस्य पदांच्या आरक्षण सोडतीची अंतिम अधिसूचना

प्रकाशित तारीख: 01/07/2022

नगर परिषद गोंदियाच्या सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम 2022 साठी सदस्य पदांच्या आरक्षण सोडतीची अंतिम अधिसूचना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
नगर परिषद गोंदिया – जाहिर नोटीस

प्रकाशित तारीख: 25/06/2022

नगर परिषद गोंदिया – जाहिर नोटीस

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
नगर परिषद सदस्य पदाचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम २०२२ च्या अनुषंगाने आरक्षण व सोडत वर हरकती व सुचना दाखल करणेबाबत

प्रकाशित तारीख: 14/06/2022

नगर परिषद सदस्य पदाचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम २०२२ च्या अनुषंगाने आरक्षण व सोडत वर हरकती व सुचना दाखल करणेबाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
नगर परिषद गोंदिया येथील सदस्य पदाची आरक्षण सोडत

प्रकाशित तारीख: 14/06/2022

नगर परिषद गोंदिया येथील सदस्य पदाची आरक्षण सोडत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
नगर परिषद आमगाव येथील सदस्य पदाची आरक्षण सोडत

प्रकाशित तारीख: 14/06/2022

नगर परिषद आमगाव येथील सदस्य पदाची आरक्षण सोडत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
नगर परिषद तिरोडा येथील सदस्य पदाची आरक्षण सोडत

प्रकाशित तारीख: 14/06/2022

नगर परिषद तिरोडा येथील सदस्य पदाची आरक्षण सोडत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
नगर परिषद गोरेगांव येथील सदस्य पदाची आरक्षण सोडत

प्रकाशित तारीख: 14/06/2022

नगर परिषद गोरेगांव येथील सदस्य पदाची आरक्षण सोडत

तपशील पहा