बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
विशेष सहाय्यक सरकारी वकील भरती 2020 ची पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी.

प्रकाशित तारीख: 17/06/2021

विशेष सहाय्यक सरकारी वकील भरती 2020 ची पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्येवस्थेअंतर्गत रास्तभाव दुकानातुन पात्र लाभार्थ्याना शिधावस्तुचे वितरण करण्याबाबत

प्रकाशित तारीख: 08/06/2021

जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्येवस्थेअंतर्गत रास्तभाव दुकानातुन पात्र लाभार्थ्याना शिधावस्तुचे वितरण करण्याबाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
जहिरात – राष्ट्रिय आरोग्य अभियान Covid-19 अंतर्गत विविध पदाची पदभरती जिल्हा गोंदिया.

प्रकाशित तारीख: 27/04/2021

जहिरात – राष्ट्रिय आरोग्य अभियान Covid-19 अंतर्गत विविध पदाची पदभरती जिल्हा गोंदिया.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
कोविड-19 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान गोंदिया जिल्हा अंतर्गत विविध पदाची पदभरती 2021 ची जहिराती बाबत

प्रकाशित तारीख: 08/04/2021

कोविड-19 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान गोंदिया जिल्हा अंतर्गत विविध पदाची पदभरती 2021 ची जहिराती बाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
ई-निवीदा व ई-लिलाव रेतीघाट जिल्हा गोंदिया एक वर्षाकरिता सन २०२०-२०२१

प्रकाशित तारीख: 06/04/2021

ई-निवीदा व ई-लिलाव रेतीघाट जिल्हा गोंदिया एक वर्षाकरिता सन २०२०-२०२१

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
जिल्हा ग्राहक संरक्षण समिती बिगर-शासकीय, सदस्य निवड जाहिरात

प्रकाशित तारीख: 05/04/2021

जिल्हा ग्राहक संरक्षण समिती बिगर-शासकीय, सदस्य निवड जाहिरात

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
मतदान केंद्रनिहाय छायाचित्र नसलेल्या मतदाराची यादी

प्रकाशित तारीख: 31/03/2021

मतदान केंद्रनिहाय छायाचित्र नसलेल्या मतदाराची यादी

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
फेर ई-निवीदा व फेर ई-लिलाव –रेतीघाट जिल्हा गोंदिया सन २०२०-२०२१,२०२१-२०२२,२०२२-२०२३

प्रकाशित तारीख: 30/03/2021

फेर ई-निवीदा व फेर ई-लिलाव –रेतीघाट जिल्हा गोंदिया सन २०२०-२०२१,२०२१-२०२२,२०२२-२०२३

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
थेट खरेदी पद्धति ने भूसंपादन करणे गाव-बेलाटी खुर्द, तहसील-तिरोडा, जि. गोंदिया

प्रकाशित तारीख: 26/03/2021

थेट खरेदी पद्धति ने भूसंपादन करणे गाव-बेलाटी खुर्द, तहसील-तिरोडा, जि. गोंदिया

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
दि.2 मार्च 2021 रोजिच्या थेट मुलाखतीसंबंधी बीएएमएस अहर्ता धारक अंतिम गणवत्ताधारक उमेदवारांची यादि.

प्रकाशित तारीख: 09/03/2021

दि.2 मार्च 2021 रोजिच्या थेट मुलाखतीसंबंधी बीएएमएस अहर्ता धारक अंतिम गणवत्ताधारक उमेदवारांची यादि.

तपशील पहा