कसे पोहोचाल?

गोंदिया शहर, विदर्भातील नागपूर पासून 170 किमी अंतरावर आहे. राज्य परिवहन बसने गोंदिया – नागपुर प्रवास करण्यास सुमारे 5 तासांचा अवधी लागतो. गोंदिया – नागपुर रेल्वे मार्गे अंतर हे 130 किमी आहे.

गोंदिया जिल्ह्यातील वाहतूकी बाबत महत्वाचे ठळक मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत:

राष्ट्रीय महामार्ग संख्या  — 1 (राष्ट्रीय महामार्ग-6)

कि.मी. मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग —  34 कि.मी.

कि.मी. मध्ये राज्य महामार्ग —  401 कि.मी.

कि.मी. मध्ये जिल्ह्यातील इतर रस्ते —  678.86 कि.मी.

एसटी डेपो  — 2 (गोंदिया, तिरोडा)

एसटी बस उपलब्ध नसलेल्या गावांची संख्या —  271

कि.मी. मध्ये रेल्वे मार्ग  —  181.8 कि.मी.

रेल्वे पुलांची संख्या   —  1 चुलबंद

महत्वाच्या रेल्वे स्थानकांची संख्या —  3 (गोंदिया, तिरोडा, आमगाव)

विमानतळांची संख्या  —  1 बिर्सी

पोस्ट ऑफिस संख्या   —  161