बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
पोलीस पाटील भरती 2023 (मोरगाव अर्जुनी)

पोलीस पाटील भरती 2023 (मोरगाव अर्जुनी)

08/09/2023 20/09/2023 पहा (3 MB)
जाहिरात – जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण जिल्हा न्यायालय गोंदिया येथे 11 महिन्यांसाठी लेखापाल नियुक्तीबाबत.

जाहिरात – जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण जिल्हा न्यायालय गोंदिया येथे 11 महिन्यांसाठी लेखापाल नियुक्तीबाबत.

01/09/2023 11/09/2023 पहा (4 MB)
जहिरात – जिल्हा गोंदिया येथे MGNREGA अंतर्गत दैनिक मजुरी तत्वावर सामाजिक लेखापरीक्षण साधन व्यक्ती या पदासाठी पदभरती. (१०० पात्र उमेदवारांची पॅनलवर नियुक्ती)

जहिरात – जिल्हा गोंदिया येथे MGNREGA अंतर्गत दैनिक मजुरी तत्वावर सामाजिक लेखापरीक्षण साधन व्यक्ती या पदासाठी पदभरती. (१०० पात्र उमेदवारांची पॅनलवर नियुक्ती)

23/08/2023 01/09/2023 पहा (2 MB)
जहिरात – जिल्हा परिषद गोंदिया अंतर्गत गट-क सवंर्गातील पदांसाठी सरळसेवेने पदभरती २०२३

जहिरात – जिल्हा परिषद गोंदिया अंतर्गत गट-क सवंर्गातील पदांसाठी सरळसेवेने पदभरती २०२३

07/08/2023 31/08/2023 पहा (933 KB)
जहिरात – कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS,BAMS) या पदासाठी पदभरती प्रत्यक्ष मुलाखतीने दिनांक 09/08/2023

जहिरात – कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS,BAMS) या पदासाठी पदभरती प्रत्यक्ष मुलाखतीने दिनांक 09/08/2023

08/08/2023 10/08/2023 पहा (213 KB)
नागपुर विभागातील गट क सवंर्गातील पदांसाठी सरळसेवेने पदभरती २०२३

जहिरात – नागपुर विभागातील गट क सवंर्गातील पदांसाठी सरळसेवेने पदभरती २०२३

13/07/2023 31/07/2023 पहा (197 KB)
प्रतिक्षा यादी – दि. 10/05/2023 रोजी प्रत्यक्ष मुलाखतीने घेण्यात आलेल्या पदभरतीबाबत.

प्रतिक्षा यादी – दि. 10/05/2023 रोजी प्रत्यक्ष मुलाखतीने घेण्यात आलेल्या पदभरतीबाबत.

12/05/2023 21/05/2023 पहा (523 KB)
जहिरात – कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (BAMS) या पदासाठी पदभरती प्रत्यक्ष मुलाखतीने दिनांक 10/05/2023

जहिरात – कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (BAMS) या पदासाठी पदभरती प्रत्यक्ष मुलाखतीने दिनांक 10/05/2023

09/05/2023 11/05/2023 पहा (597 KB)
निवड व प्रतिक्षा यादी – दि. 12/04/2023 रोजीच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रमाअंतर्गत घेण्यात आलेल्या पदभरतीबाबत.

निवड व प्रतिक्षा यादी – दि. 12/04/2023 रोजीच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रमाअंतर्गत घेण्यात आलेल्या पदभरतीबाबत.

13/04/2023 16/04/2023 पहा (69 KB)
जिल्हा ग्राहक संरक्षण परषदेवरील अशासकिय सदस्यांच्या नियुक्ति बाबतची जहिरात सूचना

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परषदेवरील अशासकिय सदस्यांच्या नियुक्ति बाबतची जहिरात सूचना

17/03/2023 15/04/2023 पहा (277 KB)