बंद

रुग्णालये

ग्रामीण रुग्णालय, सालेकसा

ग्रामीण रुग्णालय, सालेकसा

दूरध्वनी : 07180-244181
श्रेणी / प्रकार: शासकीय रुग्णालय

ग्रामीण रुग्णालय, सौंदड

ग्रामीण रुग्णालय, सौंदड

दूरध्वनी : 0799-232199
श्रेणी / प्रकार: शासकीय रुग्णालय

बीजीडब्ल्यू जिल्हा स्‍त्री रुग्णालय

नेहरु चौक, गोंदिया - 441601

दूरध्वनी : 07182-237033
श्रेणी / प्रकार: शासकीय रुग्णालय